Một qui định đen tối, thâu tóm quyền lực - Dân Làm Báo

Một qui định đen tối, thâu tóm quyền lực

Trần Quang Thành (Danlambao) - Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Ngày 4/8/2017 vừa qua, Tổng bí thứ Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Qui định số 90-QĐ/TW. Nội dung qui định này nêu lên những tiêu chuẩn lựa chọn các chức danh Tứ trụ triều đình – Các tiêu chí đánh giá cán bộ.

Trong dư luận xã hội đang có những đánh giá khác nhau về qui định này. Nhiều người cho rằng đây là một qui định đen tối nhằm mục đích thâu tóm quyền lực trước hội nghị trung ương 6. Nó cũng phản ánh những bất ổn trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam.

Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về nội dung Qui định 90.

Mời quí vị cùng nghe

YouTube PV Giáo sư Nguyễn Đình Cống

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo