Yêu Mẹ Nấm, hận Hồ Bả Chó - Dân Làm Báo

Yêu Mẹ Nấm, hận Hồ Bả Chó

Nguyễn Khắc Thuỷ, thằng già khốn nạn
Đi hầu toà vì tội dâm ô
Lấy thẻ đảng làm bùa hộ mạng
Toà "nặng nề" kết án 3 năm


Còn Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Đảng ghép tội bất đồng chính kiến
Xử sơ thẩm phiên toà bỏ túi
Toà "nhẹ nhàng" xổ toẹt 10 năm

Tội Mẹ Nấm chống Formosa xả thải
Tội bứt dây động tới thiên triều
Ba Đình đảng rước voi , cõng rắn
Bao Công Tàu xử tội An Nam

Xử phúc thẩm phiên toà sắp tới
Như Kỳ Đà biến thái Kỳ Nhông
Yêu Mẹ Nấm, hận Hồ Bả Chó
Đảng chư hầu quỳ gối khom lưng

Đường Đặng Tất Nha Trang gió lộng
Thêm bảng tên Mẹ Nấm chỉ đường
Xưa Đặng Tất, chống Minh đô hộ
Nay chống Tàu, Mẹ Nấm theo chân

Việt Nam đã vào mê hồn trận
Trong vòng tay của Tập Cận Bình
Tàu đồng hoá nhẹ nhàng êm ái
Tỉnh ngộ ra… đất nước không còn!

27/11/2017

Babui


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo