Như Quỳnh trước Tòa Án Vẹm - Dân Làm Báo

Như Quỳnh trước Tòa Án Vẹm

Ảnh: An Phước - Vietnamnet
Hoàng Trọng Thanh (Danlambao) - (Cảm tác khi đọc tin Nguyễn-Ngọc-Như-Quỳnh bị Tòa phúc thẩm của CSVN đưa ra xử tiếp vào sáng ngày 30/11/ 2017 tại Nha Trang.)

Đứng trước quan tòa và đoàn bồi thẩm
(Một thứ công cụ của đảng tặc hồ)
Nguyễn-Ngọc-Như-Quỳnh hiên ngang bất khuất
Không cúi đầu nhận tội với cộng nô.

Có tội sao khi em vì Tổ Quốc
Vì dân tộc cần được sống an bình
Không chấp nhận Hồ đảng tạo điêu linh
Dâng đất, đảo, tài nguyên cho Tàu cộng.

Trước tòa án Vẹm, em dũng cảm chống
Dù bị mười hay tới hai mươi năm
Máu Trưng Vương em coi chẳng ăn nhằm
Nếu phải chết - Chết vinh hơn sống nhục!

Hãnh diện về em đã được nung đúc
Từ lò Anh Linh Nguyễn Thái Học nòi
Coi thường cái chết, đáng là gương soi
Dẫn giới trẻ lấy máu đòi công lý.

Không tôn em là “Anh Thư” thế kỷ
Anh chỉ nói lời tâm ý tương thông
Em đã thể hiện được điều nằm lòng
Không khiếp nhược giữa vòng vây cộng phỉ.

Hãy tiếp hành trình của người dung sĩ
Sử Việt đang cần Quỳnh góp một tay
Để Vẹm cộng hết cơ hội mặt giầy
Làm Thái thú tạo đắng cay oan nghiệt.

Mến chúc Quỳnh nhiều ơn Chúa thắm thiết
Những ngày trong tù giữ vững niềm tin
Mãi trung kiên với lập trường chính nghĩa !!!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo