Mùa xuân cho quê hương - Dân Làm Báo

Mùa xuân cho quê hương



Tháng Tư lại đến 

Những tháng Tư thay vì mùa xuân đẹp nắng, bỗng trở thành "đen" kể từ sau 1975, ghi dấu mùa Quốc Hận, ghi dấu những đau thương mất mát của một miền Nam tự do trù phú mất vào tay Cộng sản, để rồi cả đất nước rơi vào vòng lệ thuộc Tàu.

Không chỉ thế, tháng Tư này, đảng cầm quyền Cộng Sản còn "khai trương" bằng những phiên tòa rừng rú, xử người yêu nước với những bản án man rợ, ra ngoài công lý và lương tâm loài người. 

Chúng ta không thể than khóc hay quay lưng bất lực. Mong sao Chúng Ta vẫn tiếp tục những việc có thể làm cho anh em, cùng với anh em, bứt bỏ gông cùm nô lệ. 

Trong tâm tình đó, tháng Tư, We Production xin gửi đến các bạn ca khúc Mùa Xuân Cho Quê Hương. Xin chúc nhau: Hy Vọng và Không Bỏ Cuộc!





09.04.2018



Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo