Sâu và rau - Dân Làm Báo

Sâu và rau

Bác mua của cháu bó rau
Cho cháu xin lại con sâu làm bằng…
Bán rau mà chẳng thấy sâu
Đó là rau bẩn ai mà dám mua

Ông bà ta nói khi xưa
Công bằng đánh giá, lời hay ý lành
"Con sâu làm rầu nồi canh"
Nhưng nay lại khác, sâu rau đồng hành

Con người đánh mất chân thành
Bắt loài sâu bọ ra làm con tin
Có sâu chứng tỏ bó rau
An toàn không thuốc trừ sâu bám vào

Khái niệm sạch bẩn đề cao
Đã bị đánh tráo kêu gào với ai!
Canh rau thiếu vắng con sâu
Bát canh chưa đạt yêu cầu chất tươi

Con người đâu phải đười ươi
Sao lười động não lại lừa dối nhau
Không nên "vạch lá tìm sâu"
Mà sao rau sạch lại cần sâu dơ?

Đừng vì quan điểm mơ hồ
Sống trong vỏ ốc thờ ơ quanh mình
Con sâu trong kén Ba Đình
Đó là sâu chúa đảng thờ trong lăng

"Kim thiền thoát xác" (1) thành tinh
Phá nát đất nước hiện hình Hồ ly (2)

(1): Ve sầu lột xác, 1 trong 36 kế sách của binh pháp Trung Hoa cổ đại
(2): Ám chỉ con Cáo

Babui (Danlambao)


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo