Chết mẹ em Lùn, chết cha anh Lú! - Dân Làm Báo

Chết mẹ em Lùn, chết cha anh Lú!

Tư nghèo (Danlambao) - Mới chưa đầy 10 thu lá rụng, mới ngày nào em Triết nhà tui chui vào mùng anh phi-đeo còn sống ỏn ẻn rằng... anh ơi.. cu ba thức thì dziệt nam ngủ, dziệt nam gát thì cu ba khò, 2 cu thay nhau ngỗng đầu canh giữ hòa bình thế giái để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa cướp sạch. 

Vậy mà bi giờ cướp chưa sạch, gạch chưa đủ xây nhà, sản cộng chưa xong cho tàn thế giới nghèo đồng với nhau... thì cu ba lặng lẽ kéo quần nghĩ chơi, đè cái hiếp pháp năm nào ra gôm tẩy cạo đục cái mụt nhọt tiến lên thế giới đại đồng.

Giờ đây, em Triết tui tuy dzìa hưu nhưng vì sự nghiệp gát cu, chắc phải dựa sổ hưu, cu gát lên bàn, canh giữ hoà bình hăm bốn trên hăm bốn! 

Còn anh Lú nhà tui thì cũng mới mấy mùa thu sang lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mùng... anh sang cu ba lãnh cái bằng tiến $ĩ ranh rự vì bắc kì biết kì cọ môn cộng sản học. Bây giờ các đồng chí cu ba dẹp cha cái môn sản hậu thâm thai này thì cái bằng tiến $ởi cu ba không lẽ lại đem chùi... con chim cu đang gáy trong lồng!? 

Thiệt tình! 

Mới ngày nào anh lú "nhiệt liệt chúc mừng" đẻng, nhà nát và nhăn răng Cuba về sự "kiên định con đường cách mạng", bị giờ nó kiêng mẹ cái chủ nghĩa thần (chê) thánh (vật) của mác với lê. Mới ngày nào đẻng ta chà đồ nhôm chôm đồ nhà, ki cóp, tình cho không biếu không nó tới 5 ngàn tấn gạo để chứng minh nước của béc minh râu giàu hơn nước của béc phi xồm, bi giờ nó bỏ gạo chạy lấy người! 

Chuyện xảy ra bên kia trời biển ca rê bin mà bên này em Triết nhà tui lỡ bị lùn lại lùn thêm, anh Lú đẻng tui lỡ lú lại bị lú thêm. 

Ôi! cu............................... ba!!! 

26.07.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo