Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ chối nhận thực phẩm - Dân Làm Báo

Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ chối nhận thực phẩm

Nguyễn Tuyết Lan - Tôi vừa nhận được Thông báo của Trại Giam số 5. Quỳnh từ chối nhận thực phẩm qua của gia đình gửi qua Bưu Điện. Như thế qua thông báo của Trại 5 tôi biết được đến ngày 18/7/2018 con tôi vẫn tuyệt thực đến ngày thứ 13!

Chỉ biết cầu nguyện và Tín Thác. 

Tôi đã gọi nhiều lần với số phone trên bì thư để liên lạc nhưng không ai nhấc máy....!!! 

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo