Thời Việt Nam Cộng Hoà và thời Việt Cộng - Dân Làm Báo

Thời Việt Nam Cộng Hoà và thời Việt Cộng


Nếu vào thời của Việt Nam Cộng Hoà
Nguyễn Xuân Phúc chăn bò không ai mướn
Nguyễn Thị Kim Ngân bán cá chẵng ai thuê
Trần Đại Quang cho làm phụ lơ xe
Nguyễn Phú Trọng vẽ bùa làm thầy cúng.

Nhưng thời Việt Cộng chó ngồi bàn độc
Phúc vẫy đuôi chức thủ tướng "đầu tàu"
Ngân quốc hội khoe phao câu chủ tịch
Quang côn đồ xơi chủ tịch nước ngon ơ
Còn Trọng lú rước voi dày mả tổ
Được Tập Cận Bình đề bạt tổng bí thư.

03.08.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo