Sau phiên tòa, nhân dân tiếp tục mang hoa đến VP Luật Cù Huy Hà Vũ - Dân Làm Báo

Sau phiên tòa, nhân dân tiếp tục mang hoa đến VP Luật Cù Huy Hà Vũ

Chiều nay văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ nhận được rất nhiều hoa.Những lẵng hoa này có thể tàn trong vài ngày nữa. Nhưng tấm lòng, tình cảm của những người tặng hoa cùng với tinh thần bất khuất của Cù Huy Hà Vũ sẽ còn tươi mãi đến ngàn năm nữa....nếu như đất nước và dân tộc này còn tồn tại qua được kiếp nạn ngày nay.

Nguồn : Người Buôn GióBình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo