Sau phiên tòa, nhân dân tiếp tục mang hoa đến VP Luật Cù Huy Hà Vũ - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Sau phiên tòa, nhân dân tiếp tục mang hoa đến VP Luật Cù Huy Hà Vũ

< A >

Chiều nay văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ nhận được rất nhiều hoa.Những lẵng hoa này có thể tàn trong vài ngày nữa. Nhưng tấm lòng, tình cảm của những người tặng hoa cùng với tinh thần bất khuất của Cù Huy Hà Vũ sẽ còn tươi mãi đến ngàn năm nữa....nếu như đất nước và dân tộc này còn tồn tại qua được kiếp nạn ngày nay.

Nguồn : Người Buôn Gió

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.