Tiếng Chuông Thái Hà - Dân Làm Báo

Tiếng Chuông Thái Hà

Nguyên Thạch (bạn đọc danlambao)

Đêm tỉnh giấc
Chuông Thái Hà
đã gióng
Tiếng dồn vang trầm bổng âm buồn
Ngước nhìn ngang, thấy mắt mẹ lệ tuôn
Mẹ hối hả như hồi chuông thúc giục
Mặt Hồ Gươm nghiêng chao Nước đục
Thái Tổ hờn căm
Bọn phản phúc
Phản bội tổ tông
Nào còn biết nhục vinh
Lạy phương Bắc thưa trình thân thái thú.

Màu máu đỏ trộn sông Hồng cuồng lũ
Lạc dòng trôi xa mãi cội nguồn
Tiếng sông Hương giục dã hồi chuông
Gọi sông Cữu tiếng buồn Quốc Quốc.

Hỡi toàn dân với tấm lòng chân chất
Hãy vùng lên nắm giữ đất quê mình
Tuổi trẻ thanh niên trí thức học sinh
Đã đến lúc hiến dâng tình sông núi

Quê hương tan thương bao niềm hận tủi
Đành lòng sao mặt cúi cầu an ?
Tương lai ư, khi đã mất giang san
Dưới tay giặc, đâu mộng vàng, đâu hạnh phúc,

Giòng Bách Việt
Há đành cúi nhục ?
Tiếng gọi non sông
Đã đến lúc lên đường

Là phận trai
Tổ Quốc tình thương
Cho thế hệ Quê Hương bền vững
Thẳng lưng lên trên đôi chân đứng
 
Tất cả quyết tâm thề dựng khí Diên Hồng
Nước mất nhà tan lệ đẫm non sông
Chuông giáo xứ giục réo lòng cho lẽ phải.

Này chị này em trẻ già trai gái
Đường đấu tranh dẫu thác ải tù đày
Ngõ cụt tương lai... hỡi triệu triệu bàn tay
Mau góp sức, hay đọa đày nô lệ.

Nguyên Thạch (bạn đọc danlambao)
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo