Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) lên án tình trạng kiểm duyệt tại Việt Nam - Dân Làm Báo

Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) lên án tình trạng kiểm duyệt tại Việt Nam

Geneva, 17 January 2011 - để phổ biến ngay lập tức 

Trong báo cáo đầu tiên về tình trạng tự do xuất bản tại Việt Nam, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) kết luận rằng việc kiểm duyệt sách là một quá trình phức tạp, không rõ ràng và rất quan liêu, mà sách và các tài liệu phải trải qua trước và sau xuất bản. Bản báo cáo này cũng trình bày một cách có hệ thống về một lộ trình Tự do Xuất bản, đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho chính phủ Việt Nam để tiến đến tình trạng tự do hơn cho nền xuất bản tại Việt Nam.

"Tự do Xuất bản tại Việt Nam: Giữa Kafka và Logic Thằng Bờm" là một báo cáo dựa trên chuyến công tác tìm hiểu thực tế tại Việt Nam bởi IPA vào cuối tháng 11 năm 2011. Bản báo cáo được công bố trên toàn thế giới ngày hôm nay tại Geneva, thành phố cư ngụ của nhiều tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việc gia tăng giám sát sự phát triển về tự do phát biểu và tự do xuất bản tại Việt Nam bởi các tổ chức về tự do ngôn luận cũng như của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các nước ASEAN đã trở nên ngày một quan trọng hơn. 

Ông Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản của IPA tuyên bố: "Bởi vì các vụ bắt giữ và quấy rối tiếp theo đối với nhà thơ và nhà xuất bản độc lập Bùi Chát, người được trao giải thưởng Tự do Xuất bản 2011 của IPA, khi ông từ Hội chợ Sách Quốc tế tại thủ đô Buenos Aires, Argentina về lại Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 2011, IPA đã quyết định tiến hành một công tác tìm hiểu sự việc tại Việt Nam để định giá và hiểu rõ hơn tình cảnh tự do xuất bản tại quốc gia này". Ông nói thêm: "Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam bãi bỏ việc kiểm duyệt phức tạp, quan liêu trước và sau khi một cuốn sách được xuất bản. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tư nhân hóa việc xuất bản như họ đã làm với các ngành công nghiệp khác có liên quan. Đây sẽ là bước đầu tiên rất quan trọng để cải thiện các điều kiện tổng thể cho tự do xuất bản trong nước". 

Ghi chú của Ban Biên tập: 

Bản báo cáo có sẵn tại: 

(Ghi chú của Dân Làm Báo - bản tiếng Việt: http://danlambaovn.blogspot.com/2012/01/hiep-hoi-xuat-ban-quoc-te-ipa-len-tinh.html)

IPA - Lộ đồ Tự do Xuất bản tại Việt Nam trên trang 12-13. 

Về IPA: 

Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ đại diện cho tất cả các khía cạnh xuất bản sá ch và tạp chí. Được thành lập vào năm 1896, nhiệm vụ của IPA là thúc đẩy và bảo vệ xuất bản, nâng cao nhận thức xuất bản là một lực lượng cho phát triển văn hóa và chính trị trên toàn thế giới. IPA là một hiệp hội thương mại với nghĩa vụ nhân quyền với 65 hội thành viên ở 53 quốc gia. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Alexis Krikorian
Giám đốc, FTP
Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế
3, đại lộ de Miremont
CH - 1206 Geneva
Điện thoại: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 704 1821


*Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo