Ls Lê Quốc Quân - Đơn số 2: Khởi kiện Quyết định hành chính ngày 27-11-2011 của Công an Quận Hoàn Kiếm - Dân Làm Báo

Ls Lê Quốc Quân - Đơn số 2: Khởi kiện Quyết định hành chính ngày 27-11-2011 của Công an Quận Hoàn Kiếm

"Tuyên bắt và tống giam ngay ông trưởng công an Quận Hoàn Kiếm và các cộng sự tích cực của ông ấy vì những việc làm trái pháp luật đối với cá nhân tôi và những người dân biểu tình yêu nước suốt mùa hè năm 2011. Đặc biệt là vào ngày 27/11/2011 là khi chúng tôi chỉ đi dạo (hoặc có ý) ủng hộ thủ tướng ra luật biểu tình. Hơn nữa, trong ngày này, chị Bùi Thị Minh Hằng đã yêu cầu thả chúng tôi mà đã bắt tại Sài Gòn sau đó đem đi giáo dục 24 tháng tại cơ sở giáo dục Thanh Hà. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ tên tuổi, hình ảnh và hành vi của từng cá nhân khi tòa xem xét vụ án này."


Đã đăng: 


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo