Hạ đỏ - Dân Làm Báo

Hạ đỏ

Tôi về đây giữa mùa hạ đỏ 
Rừng âm u tĩnh mịch âm ve 
Có nơi nào buồn hơn rừng vắng chiều hè 
Ngàn sâu thẳm đêm nghe rừng gọi 

Hồn Tổ quốc 
Thiêng liêng giọng nói 
Đêm hiện hình dũng sĩ oán than 
Lệ rơi đẫm suốt canh tàn 
Hồn chưa khuất núi muôn ngàn oan khiên 

Khí Diên Hồng trống chiêng vang dội 
Giữ cõi bờ mau nổi lửa lên 
Sá chi mũi đạn lằn tên 
Làm con dân phải đáp đền núi sông 

Lạc Hồng 
Lạc Hồng 
Nối dòng Trưng Triệu 
Gánh tang bồng nặng trĩu bờ vai 
Đành sao 
Cúi mặt thân trai? 
Đành sao 
Vùi giấc ngủ dài canh thâu? 

Dòng trôi màu máu đỏ ngầu 
Giật mình tự hỏi về đâu sơn hà. 
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo