Dấu ấn Tự Do! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Dấu ấn Tự Do!

< A >
Đồng bào ơi tâm thư này là huyết lệ
Chúng ta nguyện làm đoàn người đi tiên phong
Ngàn ngàn chữ ký còn nguyên một ước vọng
Nhân danh Tự Do, sáng một vầng phương Đông.

Tuần hành nhanh, băng qua rừng gầy thế hệ
Xóa nô lệ đằng đằng hừng đông tương lai
Đồng đồng sát cánh vùng lên phi nước đại
Vinh danh ngựa hoang quyết tung xiềng Tự Do

Mặt trời Tự Do đã lên tới thiên đỉnh
Đạo đức nào đòi “xử lý” những anh linh?
Đời người sống rồi cũng chết chỉ một mình
Chết vì dân tộc, ai cấm sầu quang vinh?

Đồng bào ơi, tuyên thư này tràn huyết lệ
Gióng chuông vọng kỳ cùng, người thôi cơn mê
Ngày ngày nỗi chết còn mơ một ước thệ:
Nhân Dân Việt Nam sáng tạo vần(g) Tự Do!

(người mang Dấu Ấn Tự Do thứ 502 viết tặng)


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.