Thay đổi quốc hiệu, có nên: “Cộng hòa xạo hết chỗ nói Việt Nam” !? - Dân Làm Báo

Thay đổi quốc hiệu, có nên: “Cộng hòa xạo hết chỗ nói Việt Nam” !?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Tóm lại, suy cho cùng chỉ có quốc hiệu mới Cộng Hòa Xạo Hết Chỗ Nói cộng sản Việt Nam kèm phía dưới tiêu đề là “chưa có Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” thay cho CH/XHCN/VN hiện tại là phù hợp và chính xác nhất, không sai một ly ông cụ nào...

*

“Chính quyền Việt Nam sẽ xem xét có nên thay đổi quốc hiệu ‘Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ để trở lại quốc hiệu cũ là ‘Việt Nam Dân chủ Cộng hòa’ hay không, báo chí trong nước đưa tin.(BBC 13/4).

Đây là vấn đề mà Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp đó sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị trung ương 7 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. (www TienPhong).

Là chủ đất nước, người dân không thể không lạm bàn?.

Có 2 điều kiện sát sườn thực tế có thể là 2 quốc hiệu để lựa chọn nếu “nhà nước, đảng ta” thấy cần thay đổi cho tuyệt đối phù hợp để thế giới không còn “dè bĩu” ác cảm.

Muốn lấy lại quốc hiệu cũ là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước là ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ và có khả năng đoàn kết dân tộc cũng như thân thiện hơn với cộng đồng quốc tế” (lời của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp) (BBC) 14/4.

Tất yếu (ít nhất) trong thời điểm hiện nay nhà nước, đảng “ta” phải thực hiện ngay tinh thần Bản yêu sách của nhân dân An Nam cách nay gần một thế kỷ trước, do nhóm Nguyễn Ái Quốc (Phan Châu Trinh và luật sư, tiến sĩ Phan Văn Trường) soạn thảo ra, mà “bác ta” Hồ Chí Minh đọc tại hội nghị quốc tế Véc Xây (Pháp) tháng 6 năm 1919 – Yêu sách với Chính Phủ Pháp thực hiện ngay cho người dân An Nam. Trong đó tám điểm, ấy là (nguyên bản): 

1- Tổng ân xá tất cả người bản xứ bị án tù chính trị.
2- Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo pháp lý như người châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn những tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực trong người An Nam.
3- Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
4- Tự do lập hội và hội họp.
5- Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.
6- Tự do học tập. Thành lập các trường kỹ thuật tại tất cả các tỉnh cho người bản xứ.
7- Thay chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật.
8- Có các đại biểu thường trực của người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp, để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ.

Hôm nay, đối chiếu các điều trên cũng gần giống như vậy, nhưng là “chủ nhân đất nước” thay đổi đại từ nhân xưng: “Nhân Dân Việt Nam” không phải “yêu sách” mà là có quyền “yêu cầu” nhà nước, đảng CSVN:

1- Tổng “trả tự do” cho tất cả những người dân bị bắt, bị tù đày vì bất đồng chính kiến, gọi chung là “tù nhân lương tâm”.
2- Cải cách nền “pháp chế CS/XHCN” để cho người Việt Nam cũng được quyền hưởng những đảm bảo pháp lý “nhân quyền” tương tự như những người dân các nước trong khu vực Asean và thế giới. Xóa bỏ hoàn toàn những tòa án “công khai đặc biệt” dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức đại bộ phận người trung thực Việt Nam.
3- Tự do “Dân Báo và tự do Dân luận”.
4- Tự do lập hội và tự do biểu tình.
5- Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất cảnh (nhận các giải thưởng nhân quyền)
6- Luật Nghĩa vụ quân sự thường niên là trách nhiệm chung không loại trừ bất cứ một ai kể cả con cháu viên chức cấp cao “đảng”.
7- Thay chế độ ra sắc lệnh “tùy tiện” có lợi chính trị cho “đảng CSVN” bằng các đạo luật hợp Hiến đặt quyền lợi tổ quốc, nhân dân lên hàng tối thượng.
8- Có các đại biểu thường trực xuất thân trực tiếp từ nhân dân bầu ra tại Quốc Hội, để giám sát những nguyện vọng của người dân với nhà nước.

90% nội dung, gần như là tinh thần cốt lõi của yêu sách mà cách nay gần một thế kỷ “Bác ta” và những “chí sĩ cách mạng” Việt Nam yêu nước trong thân phận “nô lệ” đạo đạt với thực dân Pháp . Ngày nay 87 triệu nhân dân ta là “chủ đất nước” có toàn quyền hợp pháp định đoạt tương lai cho dân tộc, số phận mình, vì vậy “Yêu Cầu” 8 điểm nói trên là hoàn toàn chính đáng phù hợp danh xưng quốc hiệu, nếu muốn lấy quốc hiệu là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” không một thế lực nào, nhân danh cho ai để cản trở khát vọng của toàn dân tộc. Danh xưng phải bao hàm chính xác, ngữ nghĩa Dân Chủ đi đôi với thực tiễn, không thể tráo trở mạo danh “bình mới rượu cũ”.

Muốn hay không, các đảng phái chính trị yêu nước đều nằm lòng: Hướng đi đến tương lai của một dân tộc do cộng đồng toàn dân tộc chọn lựa. Mọi đảng phái chính trị trên thế giới đều có chung một nguyên tắc bất biến (trừ CSVN): Phát quang dọn dẹp con đường trên hướng đi ấy, tiết kiệm máu xương và thời gian, đưa đại dân tộc đến đích nhanh hơn, lấy đó làm lý tưởng trong sáng như những tế bào truyền thống cần thiết không thể khác biệt trong cơ thể Dân Tộc, chứ không phải dùng phe cánh bầy đàn để mưu đồ chuyển đổi, bẻ cong, sai lệch hướng đi theo mục đích của một nhóm nhỏ con người câu kết với nhau phản bội tổ quốc, nhân dân vì quyền lợi cá nhân.

Còn nếu giữ nguyên quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giải cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” và quan điểm phân tích cần thay đổi cái quốc hiệu XHCN của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng đã gián tiếp thừa nhận quốc hiệu ‘xã hội chủ nghĩa’ gây chia rẽ người dân Việt Nam và bị cộng đồng quốc tế “ác cảm”. Còn ý kiến “sử gia” Dương Trung Quốc thì: “ Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, tôi nghĩ vẫn là mục tiêu có thể đặt ra, nhưng nó phải hết sức thực tiễn vì đó là mô hình “chưa hề có”!?.(BBC).

Vậy thì dù danh xưng là nhà nước, đảng “của, do và vì Dân” nhưng “nhạy cảm” vì sự sống còn của “đảng ta” nên không thể thực hiện 8 điều dân chủ “danh chính ngôn thuận” mà “Bác ta” từng tự hào cất cao giọng giữa diễn đàn quốc tế nói trên để phù hợp với quốc hiệu “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” nhưng sợ cộng đồng quốc tế “ác cảm” với danh xưng CS/XHCN và hơn nữa, nó cũng là mô hình chưa hề có trên trần gian này (ông Dương Trung Quốc) thì không có quốc hiệu nào thích hợp hơn là thay Quốc Hiệu CH/XHCN/VN bằng: Cộng Hòa Xạo Hết Chỗ Nói CS Việt Nam kèm phía dưới tiêu đề là “chưa có Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”.

Phải lấy quốc hiệu “thật thà” như thế này là vì nó chính xác (không sai một ly ông cụ nào) Có “xấu” thật đấy, nhưng quốc tế sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn vì “nhà nước, đảng ta” dám nói thật, mà “nói thật” là: “Lành cho sạch, rách cho thơm”. Này nhé! (nhắc cái này hoài, nhàm và xấu hổ quá nhưng không dẫn chứng “đảng ta” nói là xuyên tạc) - toàn dân có Hạnh Phúc không, khi:

Biểu đồ tỷ lệ người thu nhập thấp (dưới 2 đôla/ngày) trong dân số khu vực Châu Á. Nguồn: Brookings

Nghiên cứu mới của Brookings (2011), tổ chức nghiên cứu có uy tín của Mỹ, cho thấy tỷ lệ người nghèo tại Việt Nam cao gần nhất khu vực, sau Campuchia. Lạm phát nhất châu Á nhì thế giới.

Còn “Tự Do” Ư! Gần đây nhất, chân thật gấp vạn lần bà PCT/nước Nguyễn Thị Doan – Nữ nghệ sĩ ưu tú Kim Chi khẳng khái trả lời phỏng vấn của BBC:

BBC: Điều gì trong xã hội Việt Nam hiện nay khiến bà trăn trở nhiều nhất?

Nghệ sỹ Kim Chi: Tôi trăn trở nhiều nhất là người dân không được tự do. Thực sự là không được tự do.

Vị nữ Nghệ sĩ này là người “của công chúng” đạo đức, trung thực, chuẩn mực, chắc chắn không cần thiết phải uốn lưỡi khi thốt lên lời này.

Còn chủ quyền và Độc Lập!? Vì cái “Lộc” họ “đập” luôn bia chiến công máu xương của chiến sĩ, lấy ngôi sao duy nhất trên quốc kỳ nước mình gắn lên quốc kỳ Trung Quốc tung bay phần phật ở Hoàng Sa (TP Tam Sa TQ).

Vậy mà Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp vẫn cứ tru tréo: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”!?.

Độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ !??

Nói đến cái “Xạo” (nói láo) của chế độ CS/XHCN “đảng ta” thì vô phương gõ Laptop, bởi không tài nào gõ cho hết, cả nước và thế giới đều rành lắm rồi, chỉ đơn cử cái “XẠO” mới nhất rành rành trong bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp: 

“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giải cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

70 năm CS/XHCN/VN. Thanh niên, thế hệ rường cột, là động lực chính, là tinh hoa xây dựng đất nước của một quốc gia lại biến thành nữa triệu (500.000) “con giun dế” nam nữ, “xuất khẩu” cho các quốc gia giàu có láng giềng (TQ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Malaysia) dày xéo như “nô lệ” để “nhặt nhạnh” từng đồng đôla!? Đó có xứng danh là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giải cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”!?

Khoa môi múa mõ, lãnh đạo, dẫn đường, đưa dân tộc lên thiên đàng XHCN nhưng ba đời dòng họ “đảng” cũng không một ai biết nó ở đâu!? Nhưng lại chỉ đạo lập ra “chính sách” đẩy nhân dân đi làm “nô lệ” cho các láng giềng tư bản bóc lột mà gọi là “trung thành với lợi ích của giải cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”!?  Đồng bào nghĩ xem có phải là “Đại Ba Xạo” chưa!?. Vậy mà các “VIP” đảng “ta” tung hô trên truyền thông là tuyệt đại bộ phận nhân dân đồng ý trong “dự thảo sửa đổi Hiến pháp” để “đảng” độc quyền lãnh đạo!? Trên thực tế quang minh chính đaị - có ai vui lòng gật đầu với cái “đảng” lãnh đạo đất nước bằng cách chỉ đường cho nhân dân đi “ở đợ”?.

Vẫn chưa hết, còn là “Siêu Ba Xạo” mà không hề biết xấu hổ chút nào, trong khi: Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu của CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như các quốc gia XHCN “vệ tinh”, 90% những chế độ một thời theo CS ấy, đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, phá bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để hội nhập với “trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại” cụ thể như thế giới hiện nay, mà đảng CSVN đã và đang chứng kiến – Gần 200.000 hài cốt nhân dân vô tội chưa mục rữa hết do “Bác ta” chỉ đạo đấu tố sát hại trong CCRĐ - Thì “đảng ta” lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Tư Tưởng nào đây? “Tư tưởng” khát máu vô đạo với nhân dân và “chủ nghĩa” ngoại lai ảo vọng, lạc hậu!? Họ- CSVN – Như chai lì, không hề biết nhục là gì với bạn bè củ các quốc gia Đông Âu và Liên xô lẫn Thế giới khi cứ huênh hoang “Ba Xạo” chủ nghĩa xã hội là “khát vọng” của nhân dân ta”!?

Cuối cùng một cái “Xạo” nóng hổi, không thể không nhắc đến là sửa đổi Hiến pháp!? Cả nước cho là 90 triệu dân – 50% là người trưởng thành đủ tư duy “góp ý” Nhưng có buồn cười “nôn ruột” không?? chỉ riêng tỉnh Bình Dương dân số già trẻ lớn bé 1.691.400 người (2011) nhưng có tới 44 triệu ý kiến góp ý sửa đổi Hiến Pháp!?

Trần Thị Kim Vân - PCT/ HĐND báo cáo kết quả lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tổng số các ý kiến đóng góp trong đợt 2 là 33.268.532 ý kiến (tổng cộng 2 đợt có 44.459.628 ý kiến đóng góp). tổng số ý kiến tán thành là 40.084.170; tổng số ý kiến không tán thành là 657 ý kiến. Tổng số ý kiến góp ý sửa đổi là 2.638 ý kiến; tổng số ý kiến góp ý bổ sung 1.115. Được biết, từ nay đến 30.9, các tổ chức, cá nhân và người dân sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. (Thanhniên Online).

Họ - Những người CSVN - rất thuộc bài của Stalin ông “Tổ” CS dạy:

“Chỉ cần dân chúng biết rằng ta có bầu cử là đủ rồi. Những người bỏ phiếu bầu cử không quyết định được gì cả. Chính những người đếm phiếu mới quyết định mọi thứ.” (Stalin)

Tóm lại, suy cho cùng chỉ có quốc hiệu mới: Cộng Hòa Xạo Hết Chỗ Nói cộng sản Việt Nam kèm phía dưới tiêu đề là “chưa có Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” thay cho CH/XHCN/VN hiện tại là phù hợp và chính xác nhất, không sai một ly ông cụ nào.
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo