Mặt trận không phải là cây kiểng cho nên mới chọn cây này!? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Mặt trận không phải là cây kiểng cho nên mới chọn cây này!?

< A >
Dân Làm Báo - Ngày 5 tháng 9, đảng "ta" chọn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vào ngồi ghế xếp sòng Mặt Trận "chúng". Vậy thì từ nay dân mình khỏi cần mất công ghi chú mẹt trận là ngoại vi, là cánh tay nối dài của đảng chi cho mệt người. Cứ gọi là mẹt trận đảng cuốc cho xong.

Trong dịp đồng chí tóc gió thôi bay - thành viên Bộ chính trị của đảng làm lễ đăng quang lên ngôi vua mẹt trận đảng cuốc, GS. Tương Lai khẳng định vai trò số một của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: Mặt trận phải là nơi có tiếng nói đa dạng của xã hội dân sự. (*)

Đa dạng ở đâu vậy cà. Hay phải nói là: Mẹt trận phải là nơi có tiếng nói độc dạng của xã hội đảng sự!?

Ông G.S này cũng tha thiết tiếp: "Sự quan tâm của Đảng không chỉ thể hiện ở việc cử một ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ tịch UB TƯ MTTQ, mà quan trọng là ở nhận thức của Đảng đối với vai trò thực chất và sứ mệnh của Mặt trận. Mặt trận chính là nhân dân, không có dân thì không thể có thành công của Đảng"

Mặt trận chính là nhân dân!? Sao không "nhờ" một dân đen làm chủ mà lại ôm nguyên một ngài trong Bộ chính trị của đảng vào nắm đầu? Hai vế "Sự quan tâm của Đảng không chỉ thể hiện ở việc cử một ủy viên Bộ Chính trị""Mặt trận chính là nhân dân" nó chửi nhau nghe thiệt sướng!

Và ông Tương Lai khẳng định: "Mặt trận không phải là cây kiểng, chỉ làm dáng" (!)

He he. 
Bó tay chấm còm. 
Bó nhang đi cúng. 
Bó chiếu đem chôn.

Nhân dịp này, tân xếp sòng Mẹt trận đảng cuốc nhắc lại lời của người xưa: "Bác Hồ đã nói năm 1955: đoàn kết là chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì đại đoàn kết mới mạnh". (*)

Có ai bảo đây là thủ đoạn chính trị đâu mà nhột vậy ta???

Còn ai có tài, có đức, có sức, có lòng... sao nghe giống nâng bi tự sướng kiểu Trần Dân Tiên vậy hè!!!

Trước khi dứt lời xin nhắc bà con trong thôn một điều ai cũng biết: cái mẹt trận này là bộ phận nhận đơn xin xỏ để được có tên trong danh sách đảng cử dân bị bầu đó nghe bà con. Ai muốn thành đại biểu cuốc hội tương lai của đảng thì làm ơn gửi tặng ngài tân chủ tịch Mẹt trận một thùng thuốc mọc tóc. 

À xíu nữa quên! Ngài tóc gió thôi bay cũng là Chủ tịch Ủy ban hợp tác song phương Việt - Trung nữa nghe bà con. Với bàn tay phải nắm đầu mẹt trận dân ta, tay trái thụt thò bắt tay với mẹt trận dân địch, coi như sự nghiệp tiến nhanh tiến mạnh để bên này biên giới là nhà của... chúng sẽ tiến mạnh tiến nhanh bởi các đồng chí đảng "ta".


______________________________________

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.