Từ bá - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Từ bá

< A >
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Từ ngày biết đọc báo, lâu lâu Tèo lại bắp gặp nơi mục linh tinh, còn gọi là mục xe cán chó, mấy chữ “bố cáo từ con”. Mỗi lần như vậy, Tèo cứ thầm trách người ta sao lại nỡ lòng từ bỏ con cái, cho dẫu đứa con hư đốn một cách, theo kiểu nói ngày nay là, cực kỳ khủng, khủng cực kỳ. Rồi theo thời gian, càng về già, càng thấy rõ chốn nhân gian này chỉ là tạm bợ; đời người khác chi bóng câu qua song cửa; mọi sự rồi sẽ qua đi, làm khó nhau ích gì; thôi thì “nhịn mà chào nó”. Rồi từ đó, lòng “nhân đạo” về chữ “Từ”của Tèo qua tháng năm càng được củng cố hơn.

Thế mà hôm nay, ở tuổi Bạc Hy Lai, ấy quên, mình già hơn tên Tàu khựa này chứ, ở tuổi cổ lai hy, Tèo phải đăng bố cáo “từ bác”, Tây Ba Lô gọi là “bái bai âng cồ”, và tiếng nước ngoài mà “thượng tọa” cháu bác Hồ Thích Chân Quang khẳng định là người anh cả của Việt Nam (1) là “từ bá”. 

Tèo đành chịu mang tiếng vọng ngoại, phải dùng tiếng nước ngoài mà gọi “từ bá” thay vì “từ bác” cho nó phẻ. Ai cũng biết rồi khổ lắm nói mãi, chữ “bác” xưa nay dùng để chỉ anh của cha hay anh của mẹ mình (riêng người Bắc) hoặc khi gọi người lớn tuổi hơn mình, nhưng do từ nhỏ đã bị cái khăn quàng Đỏ siết họng nên dù đã lột quăng từ dạo chưa mọc lông măng... Tèo còn bị cái sẹo vô hình nó đeo, nó ám. Thành thử xin đạo chữ nghĩa tha cho; nói của đáng tội, nói đến “bác” là cứ lù lù theo chữ Hồ. 

Thôi thì vì tính nhân đạo khoan hồng, “bác Hồ” cũng được đi; dẫu sao ổng cũng lớn tuổi hơn mình nhiều. 

Nhưng nay té ngữa ra, Hồ đây không phải là Hồ làng Sen Nam Đàn Nghệ An, “quê choa trọ trẹ”, mà là Hồ người Hẹ đến từ Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan mãi bên Tàu; tên họ đầy đủ là Hồ Hẹ là Hồ Tập Chương. 

Con mình lỡ nó làm bậy cách mấy Tèo cũng chịu được; không đến nỗi phải nhờ báo đăng bố cáo từ con. Ông “bác” rõ ràng là quá bậy, dù không muốn, Tèo cũng phải “ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt” mà chịu trận. Nhưng nay phát hiện ra “ông bác” nằm trong lăng Ba Đình kia là ông “bá” Tàu giả dạng “bác” Ta thì quả đúng là đồ... “bá ngọ”. 

Không từ “bá” đi có mà khùng. 
___________________________________

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.