Giặc Hán dánh Dân - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Giặc Hán dánh Dân

< A >
Uyển Thi (Danlambao) - (viết vì không thể ngồi yên nhìn giặc đánh giết, cướp phá dân)

Ai đưa giặc Hán qua đây
Để cho chúng nó ra tay đánh người (1)
Côn an mật vụ đâu rồi
Sao không bắt giặc cứ ngồi biệt tăm


Đảng bán nước trăm phần trăm 
Nên đành cúi mặt miệng câm mắt mù
Thôi thì ta quyết đi tù
Đánh cho giặc hán con cu chẳng còn

Đảng ta bán hết nước non
Dân ta nô lệ chết mòn mà thôi
Dậy mà đi nước Việt ơi
Trước khi tất cả thành người Trung Hoa


______________________________

Chú thích:

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.