Bút danh C.B. là của ông Hồ? - Dân Làm Báo

Bút danh C.B. là của ông Hồ?

Tin Không Lề - Chẳng lẽ ông Hồ Chí Minh viết bài "Địa chủ ác ghê", đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, cho người xử tử bà, rồi sau đó cũng chính ông bảo: “Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại là người từng nuôi cán bộ cộng sản, là mẹ một trung đoàn trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại chức !” (Trích từ hồi ký Hoàng Tùng)

Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam, thì bút hiệu C.B. đã được ông Hồ Chí Minh sử dụng tại 147 tài liệu trên báo Nhân Dân, viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957. * Chú thích: Bài "Các bút danh của Bác Hồ" trên báo Nông Nghiệp Việt Nam, giáo sư tiến sỹ Nguyễn Lân Dũng khẳng định bút danh C.B. được ông Hồ "Dùng tại 147 tài liệu viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957 (trên báo Nhân Dân)." 

Nguồn link trên báo Nông Nghiệp Việt Nam: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/58006/Hoi-gi-dap-nay/Cac-but-danh-cua-Bac-Ho.html

Dưới đây là một bài viết đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả C.B., mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo "tấn công" là bà Cát-hanh-long Nguyễn Thị Năm, một người có công với cách mạng.Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện

Đọc thêm bài: Chân dung của một tên bồi bút của tác giả Trần An Lộc trên Danlambao

Facebook Tin Không Lề


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo