Trần Đại Quang và thanh bảo kiếm côn đồ - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Trần Đại Quang và thanh bảo kiếm côn đồ

< A >
Lê Nam Khoa (Danlambao) - Nhân dịp Kỷ niệm 85 đảng thành lập cho sứ mệnh cắt mạng nhân dân, trùm côn an đọc diễn văn và ví von lực lượng côn an là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN (*) và côn an sẽ luôn "Phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp là lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống"!!! Lấy hay cướp lấy hạnh phúc của nhân dân???

Trần Đại Quang nói rằng: "Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng". Điều này xác định chính phủ, nhà nước... chẳng là cái đinh gì đối với Bộ côn an. Tập đoàn "còn đảng còn mình" này rõ ràng và dứt khoát là một công cụ của đảng cộng sản. Chính vì thế mà cũng theo tên thủ lãnh của bầy đàn côn đồ này, tổ chức đảng trong Bộ côn an đã được quy định trong điều lệ đảng với việc thành lập Đảng ủy Công an Trung ương nhằm "chuyển từ cơ chế lãnh đạo đảm bảo sang lãnh đạo tuyệt đối"

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đó, Trần Đại Quang cho rằng "Mỗi chiến công, thành tích của Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ kính yêu". Cũng bởi do mọi thứ đều bắt nguồn từ Hồ Tập Chương cho nên côn an là bộ phận đi đầu trong việc bao vây, ngăn chận, đánh đập, bắt giam bỏ tù những người yêu nước. Chiến công và thành tích của Bộ côn an là bắt giam nhà văn Nguyễn Quang Lập, bỏ tù Nguyễn Hữu Vinh... là những người chống lại sự bành trướng xâm lược của Bắc Kinh.

Châm ngôn của Bộ côn an là "còn đảng còn mình", chính vì vậy mà trong cái "thứ tự trung thành" Trần Đại Quang trước sau vẫn nói rằng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đảng trước, mới đến Tổ quốc và Nhân dân xếp hàng sau cùng. 

Tráo trở hơn cả là câu nói về "lý tưởng" của đám côn an: "Phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp là lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống". Thử hỏi Trần Đại Quang có dám làm một cuộc trưng cầu dân ý tự do hỏi người dân xem côn an đảng lấy (1) hạnh phúc hay (2) tiền lót đường của nhân dân làm niềm vui?

Chính xác hơn, chúng ta nên hiểu câu trên như sau: Lý tưởng cao đẹp của côn an đảng (mà chúng lúc nào cũng mạo danh là công an nhân dân, là CƯỚP LẤY hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của chúng.

Đơn giản vì đối với chúng chỉ có một "lý tưởng" duy nhất:___________________________________


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.