Trung Quốc nghĩ gì? - Dân Làm Báo

Trung Quốc nghĩ gì?

Nam Việt (Danlambao) - "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", làm người Việt Nam, ai cũng đang căm phẫn vì việc tấn chiếm biển đảo, dời mốc biên giới, và âm mưu thôn tính đất nước của bọn cai trị cs tàu chệt. Nhưng muốn chặn đứng bàn chân xâm lược của bọn tàu chệt, chúng ta cần phải hiểu rõ bọn chúng đang nghĩ gì, đã và đang làm được những gì.  Có như vậy, chúng ta mới hành động hiệu quả hơn trong công cuộc triệt hạ giặc thù phương bắc.

Từ lúc tàu chệt nuôi đứa con tay sai đầu tiên là Nguyễn Tất Thành, chúng đã có ý đồ thôn tính Việt Nam.  Đối với cái nhìn của bọn chúng, Việt Nam chỉ là một nước nhược tiểu, bị Pháp xâm chiếm, chính quyền bù nhìn, dân chúng thất học, ngu dốt, ưa chia rẽ, dễ bị sách động và giật giây, nhưng lại giàu ý chí chống ngoại xâm.  

Bọn chúng cho dân Việt Nam là một giống dân anh hùng nhưng thiếu trí, hữu dõng vô mưu.  Nếu biết kích thích lòng yêu nước chống ngoại xâm đúng cách, tàu chệt sẽ "hướng dẫn" được Việt Nam đánh đuổi Pháp và sau đó là Nhật và Mỹ. Những nghĩa quân tự cường của dân tộc Việt phải bị trừ khử để thay vào đó bằng nhóm tay sai do tàu chệt dạy dỗ và nuôi dưỡng, nắm đầu là lá bài Nguyễn Tất Thành mà sau này bọn chúng gọi là Hồ Chí Minh.  

Ngay cả lá cờ đỏ sao vàng mà bọn chúng bắt Nguyễn Tất Thành phải áp đặt lên đầu lên cổ dân tộc Việt với lời thơ vẽ vời "một canh hai canh lại ba canh...", cũng là một sự chuẩn bị cho sự thôn tín Việt Nam sau này, khi ngôi "sao vàng năm cánh mộng hồn quanh" trở thành một phần của tấm đại hồng kỳ tàu chệt với ngôi sao lớn của dân tộc Hán lãnh đạo các giống dân nhược tiểu "Mãn, Hồi, Mông, Tạng, Việt".

Vì biết rõ lòng yêu nước và ý chí quật cường chống ngoại xâm của dân tộc Việt, bọn tàu chệt đã từng bước, từng bước một dùng công cụ tay sai, con nuôi của bọn chúng là đảng csvn để tiêu diệt các thế lực yêu nước Việt Nam có tư tưởng bài chệt.  Chúng đồng hóa bằng phương tiện thông tin tuyên truyền và sự tùy tiện giết hại các nhân hào chí sĩ anh hùng liệt nữ của dân tộc Việt.  Khi bọn chúng nghĩ rằng đại đa số những kẻ nắm quyền đất nước Việt Nam là những tay sai đắc lực của bọn chúng rồi thì chúng sẽ mở chiến dịch xâm lăng bằng chính trị với mô hình "một quốc gia hai thể chế" hoặc "khu trự trị" riêng. 

Tiêu diệt tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc Việt là chuyện không thể làm được cho dù đảng csvn đã được bọn chúng nuôi dạy từ trong trứng nước, bọn tàu chệt biết rất rõ điều đó, nên đối với đám con nuôi tay sai đảng csvn, bọn chúng đã nhồi sọ rằng: Bọn Mỹ nói riêng và đám Tây Phương nói chung là kẻ thù của người Á Đông.  Bọn Mỹ và Tây Phương luôn gây sự và chia rẽ "nội bộ" của đại đồng khối cộng sản Việt - chệt để nắm quyền kiểm soát thế giới, thao túng và lăng nhục các dân tộc Á Đông tùy tiện.  Việt Nam phải có trách nhiệm tiếp tay với tàu chệt để đẩy mạnh cán cân quân sự, chính trị, và kinh tế thế giới hầu phục hồi lại sự vinh quang cho đảng cs.  Các nước quanh vùng như Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan... đều bị bọn Mỹ và Tây Phương giật giây và mua chuộc, tàu chệt phải đứng lên xác định vị trí lãnh đạo của mình ở trong vùng.  Nếu Việt Nam ngoan ngoãn giúp tàu chệt làm được chuyện đó, chắc chắn tàu chệt sẽ ban ân cho Việt Nam sau khi sứ mệnh được hoàn thành.

Vùng biển Đông là con đường buôn bán hàng thủy bận rộn nhất của thế giới hiện nay. Nắm giữ được vùng biển Đông là nắm giữ được quyền độc tôn kinh tế của thế giới theo sự suy nghĩ của tàu chệt.  Vì Phi Luật Tân hoàn toàn mất chủ quyền, nhất cử nhất động đều do sự sắp đặt của Hoa Kỳ, Việt Nam thì lại không đủ sức mạnh quân sự để bảo vệ sự an ninh cho khu vực kinh tế quan trọng này, tàu chệt nhất định phải là chủ nhân của toàn vùng biển Đông.

Chúng nghĩ vậy và chúng đã quyết định mở chiến dịch xâm chiếm biển Đông với cái lưỡi bò le liếm.  Tàu chệt xem tất cả thế giới là kẻ thù và Việt Nam chỉ là một quốc gia chư hầu nhược tiểu với đám lãnh đạo ngu dốt, chỉ biết cúi đầu làm tay sai cho bọn chúng.

Bọn tàu chệt nghĩ vậy, còn người Việt Nam mình với hơn 4000 năm văn hiến, với bao lần đánh bại giặc thù phương bắc mà không cần tới sự viện binh hay giúp đỡ từ một quốc gia nào khác trong quá khứ, đứng trước viễn cảnh thôn tính của bọn tàu chệt và sự hung hãn, khinh địch của bọn chúng thì nghĩ sao?Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo