Quyết định 244: Bắc kinh chỉ cần nắm đầu 9 UV-BCT là nắm cổ được 90 triệu người Việt Nam - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Quyết định 244: Bắc kinh chỉ cần nắm đầu 9 UV-BCT là nắm cổ được 90 triệu người Việt Nam

< A >
Người quan sát (Danlambao) - Sau khi cướp chính quyền, để cướp luôn quyền lãnh đạo độc tôn và đời đời nắm đầu nắm cổ, tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người dẫn dắt 90 triệu người đi theo tấm bảng chỉ đường xã hội chủ nghĩa, cộng sản Ba Đình đẻ ra điều 4 cho cái hiến pháp thòng lọng treo cổ dân tộc Việt Nam.

Điều 4.1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

Điều 4 này cho phép "lực lượng" 4,5 triệu đảng viên cộng sản đương nhiên nắm quyền lãnh đạo Việt Nam. 

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người. 

Trong 4,5 triệu đảng viên này, quyền hành được chốt lại vào tay 1510 đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc, nhưng thật sự giữa 2 kỳ đại hội và để được có tư cách đại biểu thì quyền hành nằm trong tay BCH TƯ gồm 200 ủy viên: 

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người => 200 người. 

Từ Ban Chấp Hành Trung Ương đẻ ra Bộ Chính Trị gồm 16 người. Quyết định 244 dẫn đến quy định chỉ có tập thể Bộ Chính trị đương nhiệm mới đề cử danh sách ứng viên cho BCH TƯ tương lai. BCHTƯ là mẹ bầu ra BCT là con. Những thật sự đứa con hiện tại lại quyết định những tên mẹ cha nào sẽ sinh ra BCT tương lai.

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người => 200 người => 16 người. 

Trong 16 ủy viên BCT chỉ cần có 9 người quá bán đứng về cùng một phía là đủ để nắm quyền quyết định ai sẽ là những người lãnh đạo quốc gia. 

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người => 200 người => 16 người => 9 người. 

Với quyết định 244, Bắc Kinh chỉ cần nắm đầu 9 người trong Bộ Chính trị là gián tiếp nắm đầu 90 triệu người Việt Nam. 

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.