Sống như con rận trong quần - Dân Làm Báo

Sống như con rận trong quần

Tần Thư * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Phải chăng ta không bao giờ thấy con rận trong quần? Nó chạy ra khỏi đường chỉ sâu trong quần rồi chui rúc trốn trong kẽ quần, và nó coi đây là nhà tốt. Khi nó di chuyển nó không dám rời khỏi đường chỉ quần; nó không dám bò ra khỏi cái quần. Nó cảm thấy cuộc đời mình rất nề nếp và ổn định. Khi nó đói nó cắn người và coi đây là nguồn thực phẩm vô tận.

Nhưng ngọn lửa tràn qua đồi, lửa lan ra khắp nơi, làng mạc và kinh thành bị thiêu rụi. Và tất cả những con rận sẽ chết vì không thể nào thoát ra được. 

Còn kẻ “quân tử” sống trong thế giới riêng của y, thử hỏi y có khác gì chăng với con rận sống trong quần. 

Tần thư là sử về triều đại nhà Tần. 

Nguồn: Dịch từ tác phẩm “Buddhism in Chinese History” của tác giả Arthur F. Wright, nhà xuất bản Athenum, New York 1968, trang 29. Tựa đề của người dịch.

Bản tiếng Việt:Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo