Đường Quang đi lầm than đất nước - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Đường Quang đi lầm than đất nước

< A >
Đặt lời mới và trình bày: Dâu bể tang thương

Dâu bể tang thương (Danlambao) - Cải biên bài hát "Đường tôi đi dài theo đất nước" của nhạc sĩ cộng sản Vũ Trọng Hối.
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.