Đúng là Bộ Tài Môi - Dân Làm Báo

Đúng là Bộ Tài Môi

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khi bàn đến những tuyên bố của ngài Bộ trưởng Bộ Tài Môi về tình hình nước và cá biển Miền Trung do Formosa gây ra, tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân luôn kết thúc bằng một câu: “Đúng là bọn tài môi!”
“Bộ Tài Môi!”? Bá tước Đờ Ba-le tuy có tiếng hay khoe mình là người nước ngoài nhưng sành sỏi tiếng nước vợ; ngài tự oánh giá tiếng mẹ đẻ ra Bá tước phu nhân dân Hải Phòng giờ đây cũng là tiếng mẹ đẻ nòi gà Gô Loa của mình, nhưng khi nghe đến “chụm từ” mà thằng Cu Tèo xứ Nghệ diễn nghĩa là “từ ngữ gì mà như cái chụm” Bộ Tài Môi, Bá tước Đờ Ba-le cũng đành phải le kèn, lắc đầu “Két cờ xe, Vẹt cờ xa?” (Qu’est-ce que c’est que ça?). Bá tước Đờ Ba-le bèn xuống nước hỏi vợ, thì được Bá tước phu nhân giải thích như sau:

“Bộ Tài Môi là cách viết tắt nói gọn, để chỉ Tập hợp của một bọn tài môi giỏi mép; tài môi giỏi mép ở đây không phải là khả năng ăn nói ê-lô-căng/hùng biện, và kiến thức cao siêu, nhưng Tài Môi ở đây là cái mồm có tài nói bất cứ điều gì chúng muốn, bất chấp sự thật sờ sờ, miễn là bọn tài môi này nghĩ rằng nói như thế là có lợi cho họ, tài là tài ở chỗ người lương thiện không thể làm được như... Bộ Tài Môi.

“Sau khi hiểu được định nghĩa “chụm từ” Bộ Tài Môi là như thế, từ đây trở đi mình gọi Bộ là Bọn, và Tài Môi viết chữ thường - Bọn tài môi - cho nót sít sao với chữ nghĩa, phản ảnh đúng đắn tinh thần nội dung của một bộ phận trong chính phủ Ba Dze dưới sự thống lãnh của đảng trưởng Thù Trọng Lắng. 

“Nhờ tài môi, nên mới có chuyện cá chết trắng xóa biển Miền Trung là do “Hiện tượng Tảo nở hoa, Thủy triều đỏ” chứ không phải tại chất độc thải ra bởi Formosa;”

“Nhờ giỏi mép, nên mới dám tuyên bố “môi trường tự nhiên, biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải những chất ô nhiễm này”, trong khi Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế chưa hoàn tất việc đánh giá bước đầu về chất lượng thủy sản và hứa vào đầu tháng 9 (Tháng Chín) mới công bố kết quả... ”

Nghe vợ giải thích “Tài Môi” đến đó, Bá tước Đờ Ba-le đứng dậy cắt ngang:

“Thôi đủ rồi! Đúng là bọn tài môi.”

28.08.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo