Bảng giá trị tư tưởng thời hiện đại - Dân Làm Báo

Bảng giá trị tư tưởng thời hiện đại

Le Nguyen (Danlambao) - Tư tưởng có trước hành động, tư tưởng chỉ đạo hành động và tư tưởng góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển xã hội loài người. Trong chiều dài lịch sử nhân loại, có tư tưởng mang giá trị muôn đời muôn thuở, có tư tưởng chỉ đáp ứng được một giai đoạn lịch sử nào đó cho nhu cầu phát triển xã hội loài người và giá trị tư tưởng hữu dụng ngày hôm nay, chính là ưu tư trăn trở lẫn kinh nghiệm xương máu trùng trùng, điệp điệp của lớp người ngày hôm trước.

Thời gian lặng lẽ trôi, thế hệ cũ mất đi thế hệ mới tiếp nối và loài người cứ lầm lũi hướng về ánh sáng tư tưởng tiến bộ văn minh và lặng lẽ tiến bước cách lạnh lùng về tương lai phía trước. Mỗi lần khủng hoảng xã hội lại có nhiều tư tưởng mới ra đời như tư tưởng “Từ Bi Hỉ Xả... Bốn biển Là Anh Em... Công Bằng Bác Ái... Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền”... lần lượt dẫn đưa xã hội loài người phát triển hướng đến tương lai tươi sáng, văn minh. 

Hôm nay thời chúng ta đang sống là thời đại dân chủ vẫn không ngoại lệ, để điều hướng xã hội loài người phát triển về hướng văn minh nhân bản phải có tư tưởng, giá trị tư tưởng điều hướng xã hội như đã xảy ra và từng xảy ra trong lịch sử phát triển xã hội loài người.

Vậy tư tưởng nào đáp ứng được cho nhu cầu điều hướng Xã hội loài người phát triển của thời hiện đại - thời đại dân chủ?

- Thời chúng ta là thời đại dân chủ, dù chưa hoàn chỉnh nhưng đời sống dần dần hoàn thiện theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn cho xã hội loài người. Đời sống hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua là nhờ vào bốn hệ thống tư tưởng chủ đạo của mô hình tổ chức cai tri trong thể chế chính trị dân chủ và bốn hệ thống đó là: Chính trị dân chủ, kinh tế thị trường, xã hội pháp trị và cam kết hòa bình

1) Chính trị dân chủ: là hệ thống tổ chức cai trị do dân làm chủ, tổ chức điều hành quản trị quốc gia. Cơ cấu hệ thống tổ chức này, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được quyền tham gia gián tiếp hoặc trực tiếp vào công tác tổ chức cai trị cộng đồng, quốc gia theo đúng luật pháp, hiến pháp. Cũng nên nói thêm hiến pháp là bản giao kèo, bản hợp đồng, là văn bản thỏa thuận của giai cấp thống trị với tầng lớp bị trị tức là sự đồng thuận của chính phủ với người dân trong tổ chức cai trị quốc gia. 

Nói cách khác chính trị dân chủ là mô hình tổ chức cai trị mà trong đó người dân thật sự phát huy được quyền làm chủ đất nước, làm chủ đời sống của chính mình, phát huy được nền tảng dân chủ là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Chẳng hạn như mọi công dân thành niên không thần kinh, không phạm pháp... đều được quyền ứng cử, được quyền bầu chọn đại diện mình vào bộ máy cai trị của nhà nước và được cả quyền truất phế lãnh đạo sai phạm, đi ngược ý chí nguyện vọng lẫn quyền lợi ích hợp pháp của người dân.

2) Kinh tế thị trường: kinh tế tự do hay thị trường tự do là mô hình tổ chức kinh tế hoàn toàn tự do, mọi thành phần xã hội tham gia hoạt động kinh doanh, sản xuất đều có cơ hội và bình đẳng như nhau, và được luật pháp bảo vệ. Với kinh tế thị trường, nhà nước chỉ giữ vai trò trọng tài, giám sát, điều phối hệ thống kinh tế sao cho mọi thành phần tham gia kinh tế phải minh bạch trong giao dịch thương mãi, công bằng trong cạnh tranh cách hữu hiệu nhất có thể được. 

Nói cách khác, kinh tế thi trường là cách làm ăn buôn bán tự do cho mọi thành phần xã hội, với môi trường cạnh tranh lành mạnh, cơ hội bình đẳng cho mọi đơn vị tham gia và giá cả tăng giảm theo qui luật cung cầu của thị trường chi phối. Thị trường không bị nhà nước can thiệp giá cả và nếu có can thiệp thì chỉ thuần “kỹ thuật chuyên nghiệp” cho nhu cầu lãnh đạo kinh tế quốc gia.

3) Xã hội pháp trị: là mô hình tổ chức cai trị xã hội, trong đó luật pháp giữ quyền lực tối cao, không ai là ngoại lệ, không ai được quyền đứng trên và đứng ngoài luật pháp. Mọi người dù ai, bất cứ địa vị nào của cộng đồng, của quốc gia, dù quan chức hay dân thường, dù lãnh đạo tối cao trong chính phủ hoặc dân đen ngoài xã hội đều bình đẳng trước pháp luật, đều bị luật pháp chi phối. Luật pháp được sử dụng trong hệ thống xã hội pháp trị phải, cũng như đã được đồng thuận của giai cấp thống trị và tầng lớp bị trị, tức là đã được sự thỏa thuận, đồng thuận giữa người dân với chính quyền.

Cần nên nói thêm, pháp trị mà chúng ta đang nói đến, đang bàn tới là xã hội pháp trị của thời đại dân chủ, thời đại người dân làm chủ đất nước chứ không phải pháp trị đã từng xảy ra trong quá khứ, trong thời đại quân chủ, thời vua làm chủ đất nước. Sự khác biệt của pháp trị thời dân chủ với pháp trị thời quân chủ là hệ thống luật pháp sử dụng trong mô hình tổ chức xã hội pháp trị. 

Luật pháp áp dụng cho pháp trị thời quân chủ xưa là do ý chí của vua, của giai cấp thống trị. Luật pháp áp dụng cho pháp trị thời dân chủ ngày nay là do ý chí của toàn dân, có sự đồng thuận của giai cấp thống trị với tầng lớp bị trị. Chính nền pháp trị này hình thành chuỗi giá trị tư tưởng của thời đại dân chủ gồm chính trị dân chủ, kinh tế thị trường, xã hội pháp trị và cam kết hòa bình.

4) Cam kết hòa bình: là ý tưởng văn minh tiến bộ của nhân loại thời hiện đại nhằm giảm bớt bạo lực trong xung đột, mâu thuẫn gây thiệt hại cho cả đôi bên tham gia tranh chấp. Ý tưởng cam kết hòa bình được thể hiện qua thương lượng, đối thoại trong mọi cuộc tranh chấp, từ cá nhân, gia đình, đảng phái, quốc gia cho đến quốc tế. Những cam kết này ghi rõ chi tiết những điều giao ước của hai người, hai nhóm, hai phía bằng văn bản để phía thứ ba trung lập có cơ sở làm trọng tài xét xử khi xung đột, tranh chấp xảy ra.

Cam kết hòa bình cấp cá nhân thường thấy là các hợp đồng trao đổi, mua bán được sử dụng như bằng chứng, vật chứng tranh tụng tại tòa như hợp đồng bảo hiểm xe cộ, tài sản bị mất cắp, rủi ro trong kinh doanh nhằm làm cho mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh an tâm khi tai nạn bất ngờ ập đến nhằm giảm thiểu vấn nạn phát sinh cự cãi, gây ra đâm chém chết người hoặc kinh doanh thua lỗ gây tuyệt vọng cho người “thua cuộc” dẫn đến tự hủy mình. 

Bởi mọi tai nạn hư hao, thất thoát, thua lỗ mất trắng không khả năng chi trả đã được hợp đồng cam kết hòa bình, hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm bồi thường thỏa đáng, giúp mọi người sống chung trong cộng đồng, xã hội an tâm sống và làm việc, không bị hụt hẫng khi tai nạn bất ngờ phủ chụp xuống cho mỗi người và mọi người không chừa ai.

Cam kết hòa bình cấp quốc gia được thể hiện qua các cuộc đàm phán song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, có cơ chế quốc tế giám sát như tranh chấp lãnh thổ, mâu thuẫn quyền lợi, xung đột lợi ích quốc gia bằng con đường hòa bình thay vì sử dụng vũ lực gây chiến tranh như thời kỳ cổ, trung và cận đại. Hay đối thoại, đàm phán đa phương trong các hội nghị thượng đỉnh cấp khu vực hoặc toàn thế giới nhằm tìm kiếm giải pháp chung cho nhân loại như vấn đề ô nhiểm môi trường, hiệu ứng khí thải nhà kiếng, vũ khí sát thương hàng loạt, vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân... cùng tất cả vấn nạn chung của thế giới, của cộng đồng nhân loại đều được khuyến khích đặt trên bàn đàm phán, thương thuyết theo cách hòa bình. 

Vì thế, ý tưởng cam kết hòa bình được xem như một trong hệ thống giá trị tư tưởng của thời đại nằm trong chuỗi giá trị, chính trị dân chủ, kinh tế thị trường, xã hội pháp trị và cam kết hòa bình.

Tóm lại qua quan sát, tiếp cận, ghi nhận những thành quả rực rỡ của thể chế chính trị dân chủ mang đến cho người dân các nước đã, đang sống trong. Chính thể này tạo ra cho nhân loại bảng giá trị thời đại bao gồm chính trị dân chủ, kinh tế thị trường, xã hội pháp trị và cam kết hòa bình. Bản giá trị kết nối bện chặt, hỗ trợ tiếp ứng cho nhau cách hữu hiệu đáng kinh ngạc trong nhiệm vụ, vai trò dẫn dắt xã hội loài người phát triển - so với các mô hình tổ chức cai trị quân chủ lỗi thời đã được loài người áp dụng, hàng nghìn năm trước đó và mô hình tổ chức kém hiệu quả của độc tài quân phiệt, độc tài cộng sản của thời hiện đại. Thế cho nên hệ thống tư tưởng mới, bảng giá trị thời đại gồm chính trị dân chủ, kinh tế thị trường, xã hội pháp trị và cam kết hòa bình, xứng đáng là hệ tư tưởng chỉ đạo, là tư tưởng nền tảng phát triển cho các quốc gia, các xã hội loài người phát triển của thời hiện đại, thời đại dân chủ .

Từ giá trị thời đại của thời đại dân chủ, một lần nữa chỉ ra cho nhân loại thấy được anh em song sinh của dân chủ tư sản là dân chủ cộng sản, thật ra bản chất dân chủ cộng sản là dân chủ giả hiệu, là độc tài đảng trị - một mô hình tổ chức cai trị phản động, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của xã hội loài người. 

Độc tài cộng sản chính nó, là mô hình tổ chức cai trị của độc tài quân chủ trá hình mang danh dân chủ. Trong thể chế dân chủ giả hiệu cộng sản này vẫn còn hủ tục “thế tập” cha truyền con nối, vẫn còn chung chia quyền lực lẫn quyền lợi cho hoàng thân quốc thích, cho giai cấp quý tộc “cộng sản” và các “vua cộng sản” này, vẫn còn cướp quyền làm chủ đất nước, y nguyên như đêm trước cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân của thế kỷ trước. 

Mô hình tổ chức cai trị của dân chủ cộng sản là mô hình tổ chức cai trị phản động đúng thật với ý nghĩa mà nó mang, tổ chức cai trị này đã hỏng, đã gây ra núi xương sông máu, xương trắng máu đào nhiều đau khổ cho nhân loại cần phải được thay thế bằng tư tưởng mới của chính trị dân chủ, kinh tế thị trường, xã hội pháp trị và cam kết hòa bình - bảng giá trị mới của thời đại dân chủ.

30.10.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo