Không chọn dân, đảng đi chết đi cho dân nhờ - Dân Làm Báo

Không chọn dân, đảng đi chết đi cho dân nhờ

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - (Gởi Mẹ Nấm)

Khi tôi chết đừng chôn tôi làm gì
Chẳng xe tang như bóng quỷ nhập tràng
Mang tôi đi màu phố phường quốc táng
Quê hương tôi giờ cứu sống điều chi

Khi tôi chết đời sầu bi vì nghèo
Xác dân oan đem diễu phố cũng đành
Khi loài người lòng vẫn cứ lạnh tanh
Miền Trung ơi chừ bóng tối vây quanh

Mai tôi chết Huế Thành Hồ Hà Nội
Ngày vẫn thế đâu một lời tạ lỗi
Nước vẫn nhơ thì uống máu ăn thề
Nước vẫn nhơ lấy máu rửa sơn khê

Mai tôi chết Hà Tĩnh Bình Trị Thiên
Ngày cá chết thợ lặn kia cũng chết
100 triệu dân không dễ chết bao giờ
Trước gọng thép phải nổi lửa bùng lên

Nếu tôi chết biển chết môi trường chết
Còn lại gì để lạnh giá núi sông
Tôi không chọn làm người Việt đau lòng
Không chọn thép chọn đồng bào tay không

11.10.2016


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo