Công an Thừa Thiên - Huế cản trở sự đi lại của Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi - Dân Làm Báo

Công an Thừa Thiên - Huế cản trở sự đi lại của Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi

LM Phê-rô Phan Văn Lợi trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành (Danlambao) - Chiều hôm qua, 08-11-2016,vào lúc 3g, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi và Linh mục Phaolo Trần Văn Quý (cũng là linh mục tại gia giáo xứ Phủ Cam sang Tòa Giám mục Huế họp.

Vừa ra khỏi nhà Linh mục Phan Văn Lợi, 2 vị đã bị 2 công an mặc thường phục chặn đường và dùng vũ lực xô đẩy buộc 2 vị trở lại nhà không cho đi tới tòa Giám mục Huế.

Từ thành phố Huế, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã tường trình lại sự việc như sau qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo