Người dân tố cáo quan chức tại Đập Đá, Bình Định - Dân Làm Báo

Người dân tố cáo quan chức tại Đập Đá, Bình Định

Hình ảnh Thanh tra tỉnh đi lên điều tra hàng loạt việc làm sai phạm pháp luật của cán bộ địa chính phường Đập Đá
Tôi tên: Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm: 1955 SĐT: 0927042040
Nơi ở: 165 Ngô Văn Sở, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định.

Hôm nay tôi gửi mail này đến Dân Làm Báo, mong được sự lên tiếng trước sự lợi dụng chức vụ quyền hạn của cán bộ địa chính, phường Đập Đá làm trái quy định nhà nước và gây thiệt đến quyền lợi hợp pháp của gia đình tôi nhiều năm nay.

Hiện nay nhiều cán bộ tỉnh Bình Định lợi dụng chức vụ cố tình làm sai lệch nội dung, tài liệu và giả tạo đơn khiếu nại của tôi. Mục đích giải quyết một vụ việc tôi không hề nói đến để bao che cán bộ địa chính Đập Đá sai phạm và gửi đến nhiều cơ quan chức năng nói xấu tôi.

Nếu như cán bộ địa chính phường Đập Đá không lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định nhà nước mà xử lý một cách công bằng không đè ép ai, thì các anh em của gia đình tôi sẽ không bị tan rã và chia rẽ phe phía.

Ai mà chẳng muốn sống cuộc sống bình yên. Còn nhiều người quá tham lam ỷ mình có nhiều quan hệ và tiền bạc thì có thể chiếm mọi thứ mình muốn mong bằng mọi cách. 

Tôi xin trình bày vụ việc: 

- Thanh tra tỉnh vào ngày 23/07/2015 đã đến kiểm tra hàng loạt việc làm sai phạm cán bộ địa chính phường Đập Đá và xác minh nguồn gốc đất của cha mẹ tôi để lại theo số 6996 /VPCP-VI của Văn Phòng Chính Phủ ngày 10/09/2014 và số 340/TB-A75 của Tổng Cục An Ninh và Bộ Công An vào ngày 08/07/2015 đã chuyển Đơn Tố Cáo về.

- Vụ việc thứ nhất: Thanh Tra tỉnh biết chị Nguyễn Thị Huỳnh là con dâu của cha mẹ tôi không có quyền thừa kế ở điều 676 BLDS và thửa đất số hiệu 112 ( tức là thửa đất 171/2 Ngô Văn Sở ) của chị Nguyễn Thị Huỳnh đang sử dụng với diện tích 3490m vuông có nguồn gốc đất từ cha mẹ tôi để lại, đang tranh chấp chia thừa kế cho 6 anh em trong gia đình thì không được cấp sổ đỏ và xây dựng. Nhưng cán bộ cho phép chị Nguyễn Thị Huỳnh thừa kế chiếm toàn bộ Quyền Sử Dụng thửa đất số hiệu 112 ( tức là thửa đất 171/2 Ngô Văn Sở ) với diện tích 3490m vuông có nguồn gốc từ cha mẹ tôi để lại và cho phép chị Huỳnh chia đất cho con rể xây nhà, xây dựng hai cái xưởng và đặc biệt xây dựng trạm phát sóng điện thoại vào ngày 13/05/2015 là hoàn toàn làm trái quy định của pháp luật.

- Vụ việc thứ hai: Thanh tra tỉnh tiếp tục kiểm tra giấy thông báo số 31/TB-UBND phường Đập Đá do Phó Chủ Tịch Phan Thanh Hiếu tự nhiên ký ngày 06/06/2013 gửi cho tôi, phát hiện ông Hiếu lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của tôi và cố tình làm sai lệch tài liệu đã dính vào tội 281, 284 của Bộ Luật Hình Sự.

- Tại vì chị Nguyễn Thị Huỳnh vào ngày 26/07/2012 là người khởi kiện tranh chấp thửa đất số hiệu 895 ờ năm 1983, Tờ Bản Đồ số 3, Loại đất T ( tức là thửa đất 165 Ngô Văn Sở ) mà tôi đang sử dụng với diện tích khoản 200m vuông. Nhưng giấy thông báo số 31/TB-UBND lại nói tôi người khởi kiện tranh chấp đất. Đây là việc nói láo.

- Và cũng chính giấy thông báo số 31/TB-UBND này, tôi thấy cán bộ địa chính phường Đập Đá tự ý cắt thửa đất thửa đất số hiệu 895 ờ năm 1983, Tờ Bản Đồ số 3, Loại đất T (tức là thửa đất 165 Ngô Văn Sở ) mà tôi đang sử dụng với diện tích khoản 200m vuông thành 2 thửa 99 và 100 đưa vào Sổ mục kê năm 1998. Đây là việc làm trái pháp luật.

- Qua hai vụ việc trên, tôi biết Sở Tài Nguyên Và Môi Trường biết rõ sai phạm. Tại sao Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Định không đưa ra bản Kết Luận Điều Tra và không trả lại quyền lợi hợp pháp cho tôi và gia đình mà cán bộ địa chính gây ra.

- Chính cán bộ địa chính giúp đỡ Chị Huỳnh chiếm đoạt thửa đất số hiệu 112 ( tức là 171/2 Ngô Văn Sở ) có nguồn gốc từ cha mẹ tôi với diện tích 3490m vuông thành của riêng nhiều năm nay là đã không đúng. Hiện nay cán bộ tiếp tục giúp chị Huỳnh tranh chấp thửa đất 895 (tức là 165 Ngô Văn Sở ) của tôi và bảo kê tới thửa đất tôi đập phá và gây chuyện luôn. Hỏi mà không tức.

Rất mong Dân Làm Báo lên tiếng và giúp đỡ.

Nguyễn Ngọc Dũng


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo