Ông thủ tướng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"!? - Dân Làm Báo

Ông thủ tướng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"!?

Bạn đọc Danlambao - Trong những ngày qua, ông thủ tướng nổi danh với biệt danh Ma dzê in và cờ lờ mờ vờ đã có 2 phát biểu rất cờ lờ mờ về cái thể chế mà ông và đảng của ông áp đặt lên đầu nhân dân.

Ngày 26/12 tại hội nghị tổng kết 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông ta phát biểu: "Thể chế do chúng ta nghĩ ra nhưng mà chúng ta lại sợ nó. Thể chế ràng buộc sự phát triển thì phải bãi bỏ ngay, đừng để các thể chế đó bắt chúng ta phải chạy theo, phải sợ nó một cách vô lý". (1)

Khách quan mà hiểu thì hiểu và hiểu một cách bình dân lời ông thủ tướng kiêm Uỷ viên bộ chính trị của đảng là: chế độ cộng sản là do đảng ta nghĩ ra mà sao lại sợ nó! Nó... phản động thì dẹp nó đi, chạy theo nó làm gì!

Ông Thủ tướng thật là phản động! Theo tinh thần của TBT đảng thì Thủ tướng đang "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"!

Lại chợt nhớ đến một phát biểu khác cũng mới đây của thủ tướng: Vân Đồn là “phòng thí nghiệm thể chế của Việt Nam” (2)

À thì ra! phương thức của Thủ tướng - thay vì cho cái thể chế phản động, ngăn chận sự phát triển "ai cũng sợ nó" vào thùng rác thì ông đem vào casino Vân Đồn đánh cược. Nói cho cùng thì thể chế của ông thủ tướng và tập thể bầy đàn đảng ông đúng là một ván bài trong đó vốn liếng là dân tộc Việt Nam đã bị đem ra đánh cược từ thời Hồ Chí Minh mà.

29.12.2016__________________________________


-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo