Bần cùng sinh đạo tặc!? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Bần cùng sinh đạo tặc!?

< A >
Dân đen chính chủ (Danlambao) - Sau một năm sau ngày đá Ếch ôm Lú, phấn đấu với tình trạng "hơi bị nghèo", ghế thì nhiều tiền thì ít, các quan chức nhà sản đã nhiệt tình phát huy sáng kiến biến của tư thành của "công". Dưới chế độ quang vinh và thời đại hồ chính mi vinh quang, của "công" tức là của "đảng". 

Một trong những sáng kiến tối như đêm ba mươi đạo tặc hành lạc này là "Đề xuất đưa biển số xe đẹp, số điện thoại đẹp vào tài sản công" (1) 

Xin đừng hỏi thế nào là số "đẹp"! Cái gì từ của dân thành của đảng đương nhiên là đẹp "trên cả tuyệt vời". 

Đám đạo tặc này là các quan lớn, cùng một bọn loài chí với nhau, gọi nhau là đồng chí, đang bám ghế "đảng hội". Cái gọi là Ủy ban thường vụ đảng hội vào ngày 10/01/2017 đã mom mem biến thành luật nhằm cho "số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, thương hiệu, cơ sở dữ liệu... vào nội dung phân loại tài sản công." 

Bảo đảm rằng sau khi cuộc "cải cách của cải" này được thực hiện, tất cả các thứ trên sẽ biến thành một thứ tài sản duy nhất: tài sản vô hình

Hiện nay luật quản lý, sử dụng tài sản công vẫn nằm trong vòng tính toán của các quan chức. Theo định nghĩa láu cá của các quan thì tài sản công thuộc sở hữu của toàn dân nhưng nhà nước của đảng đại diện sở hữu chủ và thống nhất quản lý

Do đó cái biển số đẹp, số điện thoại đẹp của bạn sẽ vừa là của chung (tức là của chùa của hơn 90 triệu chủ nhân dỏm.) Nhưng thực tế nó lại nằm trong tay của các quan. Các quan mới là các chủ nhân ông thứ thiệt. Buồn buồn các quan có thể "thống nhất quản lý" và lấy cái số đẹp của bạn trao tặng bồ nhí dưới sự bảo kê của luật (rừng). Thế mới là... quan!

Nếu bạn không tin việc các quan biến của công thành của chùa, biến của chùa thành của ta thì cứ xem các quan đang nhốn nháo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết nguyên đán (2). 

Với chính sách mị cho dân nó tin trong những tháng qua, các quan đang thay đổi cách làm giàu cho nhau một cách kín đáo hơn, đã rêu rao cấm đồng rận tặng "quà" tết cho đồng chí. Qua những rêu rao này, các quan loài sản giống chí chuyên hút máu dân (và đang muốn biến hút máu thành quốc sách) đã hé lộ cho bàn dân thiên hạ biết rằng bao năm qua các đồng chí ta hối lộ cho nhau bằng tài sản công. 

Chỉ có 3 ngày tết thôi mà đã vậy thì 362 ngày còn lại không biết các quan chí - rận đã bôi trơn nhau và bôi trơn chính mình bằng tài sản công như thế nào!? 

13.01.2017____________________________________

Chú thích:


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.