Cảm tác Xuân con Gà - Dân Làm Báo

Cảm tác Xuân con Gà

Xuân sầu

Đinh Dậu năm nao nước thật nhà
Năm này Đinh Dậu nước buồn xa
Mai đào cúc trước xuân tươi lộc
Gió tuyết mưa giờ tết nhạt hoa
Rắp chúc tân niên lời ngượng nghịu
Gượng khai nguyên đán bút cùn tà
Trà suông rượu nhạt ba ngày trốn
Mong ngóng sang canh một giọng gà

Tết mệt

Ai thích đón tết tôi chẳng tết
Nghe nói đến tết tôi phát mệt
Chợ thì chen chúc người thì đông
Xe thì inh ỏi đường thì nghẹt
Ăn đâu một miếng liệng nguyên nồi
Uống được nửa lon còn cả két
Ấy là bây giờ thưa đốt pháo
Nếu không bịt tai còn sợ sệt

28/1/2017


*

Khai bút hoa

Giao Thừa đôi ngả đôi nơi
Lặng nghe tiếng pháo quê người quê ta

Nửa khuya khai bút hoa Xuân
Bạch mai một đóa hiện thân tinh tuyền
Tấc lòng son vẫn vẹn nguyên
Dẫu nghìn trùng dặm vẫn thiêng hương trầm
Lòng chùng lặng lẽ âm thầm
Tha phương mòn cả tháng năm đợi chờ
Đất quê từ độ nguyệt mờ
Ta theo trôi dạt bến bờ rất xa
Chao nghiêng trời đất nhạt nhòa
Quê hương mà ngỡ như là mù khơi
Giao Thừa mai tặng cho đời
Hồn hoa cánh mỏng gửi trời phương Nam
Bói trang Kiều phận đành cam
Mây bay cố xứ khói lam quê mình...

(Giao Thừa năm Đinh Dậu 2017)Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo