Phải có tam quyền phân lập để giám sát đảng, nhà nước và nguời cầm quyền - Dân Làm Báo

Phải có tam quyền phân lập để giám sát đảng, nhà nước và nguời cầm quyền

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thanh

Trần Quang Thành (Danlambao) - Trong hiến pháp Việt Nam ở điều 4 đã ghi nhận Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị Việt Nam. Nhưng không có một đạo luật nào ghi rõ quyền lực, trách nhiệm cụ thể. Điều này dẫn đến sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản gần như là không có giới hạn và không có tổ chức, con người cụ thể chịu trách nhiệm.

Bộ chính trị như ông vua tập thể cai trị đất nước. Thành tựu đạt được thì công của đảng rất lớn, nhưng sai lầm nghiêm trọng gây tổn thất lớn cho đất nước gần như đảng vô can. Mấy chục năm nay trong dân gian truyền tụng câu vè gần như người dân nào cũng thuộc lòng:

Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tạ thiên tài Đảng ta

Từ Hà Nội, nói lên đôi điều suy ngẫm nhân dịp trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu, nhà nghiên cứu Nguyên Khắc Mai khẳng định phải có tam quyền phân lập để giám sát Đảng, Nhà nước và người cầm quyền.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

(Youtube PV nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai)

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo