Rước giặc vào thành Thăng Long để quy hoạch sông Hồng - Dân Làm Báo

Rước giặc vào thành Thăng Long để quy hoạch sông Hồng

Người Quan Sát (Danlambao) - Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đã ra lệnh cho các ban ngành cung cấp toàn bộ hồ sơ, dữ kiện, số liệu trong đó có số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn... cho Tàu để chúng vào lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Lệnh này được đưa ra sau khi Nguyễn Đức Chung... được lệnh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) yêu cầu cung cấp dữ kiện.

Và lệnh của Geleximco xuất phát từ lệnh của Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu, Tàu cộng.

Vào ngày 4/2 nhờ vào khả năng cõng rắn về nhà để "quy hoạch", Tàu cộng đã đi khảo sát thực địa 2 bên bờ sông Hồng.

Về việc quy hoạch thủ đô, Nguyễn Đức Chung tuyên bố rằng "Quy hoạch thủ đô đang bị chệch hướng". Tên đứng đầu thành Hà này nói: "Đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí một thành phố xanh trong tương lai, tôi nhận thấy việc phát triển quy hoạch của Hà Nội có những vấn đề chúng ta đang đi chệch hướng".

Do đó, để quy hoạch đúng hướng phải có bàn tay của Viện Thiết kế và Quy hoạch Tàu cộng nhúng vào.

Trong đề ánh quy hoạch thủ đô đúng hướng kiểu Tàu này, là quy hoạch xây dựng đường và đê, kết hợp với việc khai thác quỹ đất phát triển đô thị, giữ an toàn nội đô.

Để xem dưới sự chỉ đạo của Tàu cộng, thủ đô sẽ được an toàn ra sao và "quỹ đất" sẽ được các thái thú Ba Đình cùng với các quan triều đình phương bắc khai thác ra sao.

21.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo