Mật ước Thành Đô - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Mật ước Thành Đô

< A >
Chữ Quốc Ngữ sẽ trở thành tử ngữ
4000 năm lịch sử sắp sang trang
Đuổi Đắc Lộ rước Khổng Tử tràn sang
Trang sách củ thay bằng trang chữ Hán(g)
Chữ Quốc Ngữ đảng độc quyền buôn bán
Dân phản hồi đảng cố đấm ăn xôi
Hỏi Bùi Hiền, hắn già mồm lẻo mép
Chớ hỏi dồn… lộ mật ước Thành Đô!

3/12/2017
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.