Những nấm mồ ở Huế - Dân Làm Báo

Những nấm mồ ở Huế

Don Oberdorfer - Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - "Mồ mả ở khắp nơi-trong công viên, sân trước, dọc bên đường phố và đường hẻm. Gần hai năm sau cuộc chiến và cuộc chiếm đóng, nhiều người còn sống vẫn còn khóc khi được yêu cầu kể lại những gì họ đã thấy và nghe, và hầu như tất cả mọi người đều lo ngại chiến tranh sẽ lại xảy ra.

Những nơi chôn cất đau buồn nhất là ở Gia Hội gần cây ăn trái lớn trong sân trường trung học, nơi hai mươi ba nấm mộ vĩnh viễn hình tròn và mười chín mô đất nhỏ phủ đầy cỏ dại đánh dấu vị trí người chết, và trong đất phì nhiêu của nghĩa trang công cộng Gia Hội ở Bãi Dâu, nơi người ta phát hiện xác của các công chức, thương gia, và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Bốn người lính Việt Cộng chết trận cũng được chôn cất ở đấy, nhưng dân chúng đã ném rác rến lên trên những nấm mồ hoang nơi họ an nghỉ."


Nguồn:

Trích dịch từ tác phẩm TẾT! của Don Oberdorfer, nhà xuất bản Doubleday& Company, Garden City, New York,1971, trang 234-235. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.

Người dịch:Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo