"Like" là quá khích, "share" là kích động, "comment" là trái phép... - Dân Làm Báo

"Like" là quá khích, "share" là kích động, "comment" là trái phép...

...Không có những hành động quá khích, trái phép như: Like, Share, Comment các thông tin chưa kiểm chứng...

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo