Ngại ngùng nhượng địa - Dân Làm Báo

Ngại ngùng nhượng địa


Tin thảng thốt ba nơi nhượng giặc
Ngại ngùng lo nghèo ngặt non sông
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
“Đặc khu kinh tế” để hòng hiến dâng!(1)

Chúng không nghĩ Tiền nhân dựng nước
Chúng chỉ thờ Carl Marx, Lenin
Chúng gây cảnh sống đảo điên
Hồ Quang theo giặc lụy phiền nghìn sau!(2)

Vân Đồn, nếu giặc Tàu chiếm lấy
Bắc Vân Phong, gần đấy Cam Ranh
Hải quân Tàu cộng tung hoành
Chiếm xong Phú Quốc, tan tành quê hương!

Hỡi nòi giống, yêu thương nước Việt
Đừng tin theo tà thuyết, tà quyền
Giữ gìn non nước trung kiên
Đấu tranh nhiệt huyết, xích xiềng há lui

Lòng lưu luyến, ngậm ngùi Tổ quốc
Hận Nam Quan, Bản Giốc ai dâng?!
Giống nòi thống thiết xa gần!
Sao còn nuốt nhục, phân vân hững hờ?!

Đây có phải “Thành Đô” giao phó?(3)
“Nhập Trung”, buồn cờ đỏ sáu sao
Than ôi, nước mất nghẹn ngào!
Sao đành nô lệ, Đồng bào tóc tang?!!!

4/6/2018


______________________________

Chú thích:

(1)- Báo Tuổi trẻ (trong nước): https://tuoitre.vn/thu-tuong-giao-dat-99-nam-khong-phai-mau-chot-cua-luat-dac-khu-20180604102436736.htm. Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc nói: “Giao đất 99 năm không phải mấu chốt của luật đặc khu” 
 
(2)- Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Quang đến văn phòng Bát Lộ quân của nước Tàu ở Quế Lâm, đã khúm núm, cúi đầu xin đầu quân, họ cho ông ta mang lon thiếu tá của Bát Lộ quân Tàu cộng.

(3)- Hội nghị Thành Đô, họp tại tỉnh Tứ Xuyên, ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, giữa nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và Trung cộng, đã có lời đồn rằng hai bên thỏa thuận vào năm 2020, nước Việt Nam sẽ là tỉnh Quảng Nam của Trung cộng?!


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo