Cẩu Đại - Dân Làm Báo

Cẩu Đại


Thành Đô nước đã đến trôn
Luật An Ninh Mạng khoá mồm nhân dân
Nhưng không khoá được đôi chân
Xuống đường bày tỏ lòng dân ý trời

Đảng như bầy thú đói mồi
Bán nước thành Luật, Đặc Khu rước Tàu
7 tỉnh biên giới bắt đầu
Lưu hành Mao tệ, Vẹm Tàu xài chung

"Công nghệ Záo Zụk" đì đùng
Nổ như pháo chuột ăn mừng chiến công
Vuông, tròn, tam giác úp mông
Lão Hồ Ngọc Đại hồng mà không chuyên

Bản nháp của Chệt chộp liền
Làm thân cẩu Đại, chó Tàu tròn vuông
Đừng đem các cháu diễn tuồng
Thiên đường của bọn bất lương Ba Đình 

Cháu, con "ông chủ" bất bình
Tròn, vuông, tam giác riêng mình bất công
Cháu, con "đầy tớ" hanh thông
Được ra nước ngoài học tiếng Ăng -Lê 

14.09.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo