Trực Tiếp: Mẹ Nấm dự lễ trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2018 của CPJ - Dân Làm Báo

Trực Tiếp: Mẹ Nấm dự lễ trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2018 của CPJToàn cảnh buổi lễ của Ủy ban Bảo vệ Ký giả vinh danh những người được trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2018, trong đó có blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo