Biển dâu - Dân Làm Báo

Biển dâu

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Ngày hôm qua có một người chết thực vật từ năm 1974 chợt bất ngờ sống lại. Ông tìm về ngôi nhà mình ở vườn rau Lộc Hưng. Ông nhận ra một vài người thân nhưng không nhận ra được ngôi nhà mình dưới đống đổ nát hoang tàn trải dài trước mặt.
Ông chỉ nói một câu: "Trời, cộng sản pháo kích hồi nào vậy?" 

Mọi người mới cập nhật hết tình hình đất nước kể từ khi ông nằm hôn mê trong bệnh viện cho đến nay. Rồi họ hỏi ông có hiểu những gì họ nói không. 

Ông đáp: "Tôi hiểu chứ. Thời thế đã thay đổi, cho nên bây giờ con người thì chết thực vật còn thú vật giống người thì sống." 

12.01.2019Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo