Mượn vong cúng Phật - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Mượn vong cúng Phật

< A >
Babui (Danlambao)

Mượn cửa Phật, Phúc diễn tuồng hoà hợp
Nắm tay sư như đệ tử thuần thành
Nhìn tướng thú cùng sư thầy tiến bước
Như sao vàng 5 cánh rụng còn 3


Chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh, Uông Bí
Nổi như cồn qua giải nghiệp oan gia
Vong nghiệp chướng phải cân đo đong đếm
Qui thành $ đòi trả nợ can qua

Luật nhân quả khuyên tu thân tích đức
Cúng nhiều tiền ác nghiệp sớm tiêu ma!
Lỡ nghèo khó vong bắt làm công quả
Còn bao nhiêu trả góp nợ cho chùa

Thời mạt pháp kinh doanh gì mau phất?
Không gì bằng chuyện mua bán thần linh
Tiền bạc tỉ xây chùa to cửa rộng
Thỉnh vong về đòi trả nghiệp oan khiên

"Vong" Phúc niểng được Ba Vàng cung thỉnh
Đưa vào chùa chứng giám chốn thiền môn
Chùa Ba Vàng sư buôn thần bán thánh
Chùa Ba Đình đảng bán nước buôn dân


Babui
danlambaovn.blogspot.com
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.