Muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp

< A >
Ngốc Tử (Danlambao) - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 ngày 2/5, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói "...chúng ta cần tạo điều kiện không gian, nguồn lực, cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển thuận lợi hơn". (1).

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) sáng 16/5, ông Tổng bí tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt" (2).

Qua những lời trên đây của ông Thủ tướng Phúc và ông Tổng bí tịch Trọng thì rõ ràng nền kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước nhà và chính phủ Cộng sản coi trọng cũng như đánh giá cao nền kinh tế tư nhân. 

Thiệt là cảm khái cách gì. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là ai đã bóp chết nền kinh tế tư nhân vào năm 1978 bằng chính sách gọi là “Cải tạo công thương nghiệp”? 

Có phải do bọn phản động hay do bọn thực dân đế quốc đã làm ra cuộc “Cải tạo công thương nghiệp” trời long đất lở này? Xin thưa không phải do bọn phản động hay do bọn thực dân đế quốc nào đã nhúng tay vào chuyện này cả. 

Công cuộc “Cải tạo công thương nghiệp” là do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo và người thực hiện là Đỗ Mười. Nếu Đảng Cộng Sản biết coi trọng nền kinh tế tư nhân và không bóp chết nền kinh tế tư nhân vào năm 1978 bằng cuộc “Cải tạo công thương nghiệp” thì rõ ràng từ năm 1978 đến nay nền kinh tế tư nhân sẽ phát triển lớn mạnh như thế nào.

Điều này cho thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mắc phải những sai lầm to lớn trong quản lý đất nước. Và đó là lý do vì sao đất nước Việt Nam không ngóc đầu lên được. 

Tuy mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng Đảng Cộng Sản và chế độ độc đảng Việt Nam vẫn ung dung tự tại hết năm này đến năm khác bởi vì Đảng Cộng Sản dùng cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” để chà đạp lên tiếng nói của những người bất đồng chính kiến.

Điều 4 Hiến pháp

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. (3)

Trên đây là cái được gọi là “điều 4 Hiến pháp” của chế độ độc tài đảng trị.

Xin bàn về mục 1 trong điều 4 Hiến pháp.

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc..”

Không biết chính xác ai là tác giả đã viết ra mục 1 trong điều 4 Hiến pháp trên đây. Nhưng rõ ràng người này là một kẻ dốt nát.

Thứ nhất. Như chúng ta điều biết hai chữ “Dân tộc” đã bao gồm hết thảy tất cả những người có quốc tịch Việt Nam. Dù là người đó đang sinh sống tại Việt Nam hay sinh sống tại nước ngoài. Như vậy, rõ ràng một khi đã “đại diện cho dân tộc Việt Nam” thì đã đại điện cho tất cả các tầng lớp, các thành phần trong xã hội Việt Nam. Như vậy, nhắc đến “ giai cấp công nhân và Nhân dân lao động...” là hết sức tối nghĩa. 

Thứ hai. Tác giả nhấn mạnh “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động...”. 

Vậy thì rõ ràng Đảng Cộng Sản không đại điện cho những người không thuộc “giai cấp công nhân hay Nhân dân lao động”. 

Như những người làm kinh doanh buôn bán, người làm nghề giáo, người làm trong lãnh vực y tế, người già cả về hưu, sinh viên học sinh....

Thứ ba. Hiến pháp là luật của một quốc gia. Do đó, không thể được phép chỉ đại diện cho một nhóm người nào đó mà rõ ràng ở đây là “giai cấp công nhân hay Nhân dân lao động”.

Do đó, cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” hiện nay không thể nào dùng trong Hiến pháp. Cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” hiện nay chỉ có thể dùng trong điều lệ của Đảng CS mà thôi. Bởi lẽ, một Đảng phái có quyền nhắm đến những thành phần nào đó trong xã hội mà đảng phái đó có thể đại diện trong một xã hội.

Muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp

Ngoài 3 điều trên. Những sai lầm của Đảng CS là lý do vì sao cần phải xoá bỏ cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” nếu muốn đất nước hùng cường bởi những sai lầm của Đảng CS đã khiến đất nước tàn lụi.

1. Sai lầm trong chính sách đối ngoại.

Thứ nhất. Sau hằng trăm năm làm thuộc địa cho thực dân Pháp và chiến tranh. Đất nước đã kiệt quệ về kinh tế cũng như khoa học. Sau năm 1954, lẽ ra Đảng CS nên tập trung phát triển miền Bắc thay vì xua quân đánh chiếm miền Nam mà theo lời của Lê Duẩn thì “Ta vào Nam nổ súng là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô”.

Cuộc chiến Nam Bắc đã giết chết hàng triệu con dân nước Việt. Đằng sau chiến thắng của người CS là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, và đói khổ. 

Thứ hai. Vụ “Công hàm Ngoại giao” của Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. 

Thứ ba. “Hội Nghị Thành Đô”đầy ô nhục mà đến nay Đảng CS vẫn giấu kín nội dung.

Nếu không phải là hoà ước bán nước thì tại sao đến nay Đảng CS vẫn giấu kín nội dung của cái “Hội Nghị Thành Đô” ? 

2. Sai lầm trong Cải cách Ruộng đất đã giết chết hàng vạn người dân vô tội.

3. Sai lầm trong việc triệt hạ những ai không cùng qua điểm đã giết chết những người tài giỏi như Học giả Phạm Quỳnh cũng như vụ “Nhân văn giai phẩm” đã đưa những người hiền tài của đất nước vào chỗ chết. 

4. Sai lầm trong quản lý nhà nước khiến thất thoát những số tiền khổng lồ. Tham nhũng mọi lúc mọi nơi. Đầu tư một dự án dầu khí tại Venezuela thì phải chi hơn 500 triệu đô là tiền hoa hồng.

Chỉ cần vào Google và tìm “tướng bị kỷ luật” là có hàng tá tướng lãnh cũng như lãnh đạo cấp cao hàng Phó thủ tướng bị kỷ luật vì sai phạm. 

5. Sai lầm trong quản lý đất đai đã đẩy hàng ngàn hàng vạn người dân vào chỗ chết. Điều mà ngay đến chế độ thực dân cũng chưa chắc dám làm. 

6. Sai phạm trong quản lý văn hoá nghệ thuật đã giết chết những tinh hoa của đất nước.

Thời thực dân Pháp, chúng ta có “Tắt Đèn”, có “Giông Tố”, có “Tự Lực Văn Đoàn”, có “Sống chết mặc bay”...

Dưới chế độ cộng sản, không có gì ngoài một sự nịnh bợ trơ trẽn của phần đông giới Văn sĩ hòng được đảng ban phát cho chút bơ thừa. 

7. Sai phạm trong quản lý môi trường khiến người dân Việt Nam sống trong một môi trường hết sức tồi tệ.

Vụ đầu độc sông Thị Vải do Vedan. Vụ đầu độc biển miền Trung do Formosa. Các nhà máy khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Con sông Cái Lớn ở Hậu Giang đang chết bởi một nhà máy đường. 

8. Hợm hĩnh trong suy nghĩ.

Đảng CS tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”. Do đó, chỉ có họ mới là “khuôn vàng thước ngọc”. Còn tất cả chỉ là cỏ rác.

Đảng CS vẫn rêu rao việc Đại thần Phan Thanh Giản mở cửa thành là hèn nhát cũng như bán nước.

Thế nhưng, sau khi mở cửa thành để cứu những người dân khỏi phải chết oan vì giặc Pháp quá mạnh thì Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc mà chết để tạ tội với tiền nhân.

Trong khi đó, Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc lập. Thế nhưng, Đảng CS cho phép các công ty Trung Cộng thuê đất rừng bằng cả một tỉnh Tây Ninh.

Không những vậy, Đảng CS còn tính chuyện cho phép lập ra những “đặc khu” mà bọn Tàu Cộng có thể thuê đất đến 99 năm.

Hằng chục năm trời, hải quân Tàu cộng bắn giết con dân nước Việt thì đảng CS luôn im mồm. Không những vậy, đảng CS còn xem bọn Tàu cộng là những “đồng chí tốt”!

9. Sai lầm trong quản lý giáo dục đã đưa nền giáo dục nước nhà ngày càng tệ hại.

Với chủ trương kiểm soát từ trường học cũng như dùng trường học để nhồi sọ các em học sinh từ tấm bé. Đảng CS đã thành công trong việc tạo ra “những con khỉ trong lồng”. Nghĩa là, chỉ được phép nói gì, làm gì mà đảng cho phép. 

10. Mị dân.

“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động“

Điều 4 Hiến pháp dùng những lời hoa mỹ. Chính quyền luôn dùng những lời hoa mỹ như “cán bộ là đày tớ nhân dân” hay “do dân vì dân”.

Thế nhưng thực tế thì ngược lại 180 độ. Đảng CS chưa bao giờ lấy quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm trọng. 

Đảng CS và chính quyền chỉ bóc lột và ăn cướp của người dân mà thôi. Điển hình là vụ Thủ Thiêm, Văn Giang, Đồng Tâm, và Lộc Hưng. 

Vì những điều trên, muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp. Đó là con đường duy nhất.________________________________

Tham khảo: © Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.