12 năm tù của Michael Nguyễn: vốn đổi chác của Ba Đình - Dân Làm Báo

12 năm tù của Michael Nguyễn: vốn đổi chác của Ba Đình

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Sau một thời gian giằng co, thương lượng, cuối cùng Ba Đình đã lấy 12 năm trong đời của Michael Phương Minh Nguyễn để góp vốn đi buôn với Hoa Kỳ. Những bản án tù đày đặt lên đầu Michael và những công dân Việt Nam yêu nước khác đã tích luỹ thành nguồn vốn mặc cả của Hà Nội đối với Washington. Trường hợp Michael Nguyễn - một công dân Hoa Kỳ - lại tăng thêm "giá trị" của nguồn "vốn người" này.

Nắm trong tay độc quyền toàn trị, CSVN đã trở thành tập đoàn đi buôn không cần bỏ vốn, đi bán không sợ lỗ. Tài nguyên đất nước, tài sản của dân đã được loài sản ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp để cộng lại thành tài sản riêng. 

Bán đất. Bán rừng. Bán quặng. Bán biển. Bán đảo... Kể từ ngày những đảng viên cộng sản gốc Việt bán linh hồn, hô khẩu hiệu Vô Gia Đình - Vô Tổ Quốc để đi theo tên đảng viên đã bán linh hồn cho Mao, cho Mác, nước Việt Nam đã tan hoang dưới tay một tập đoàn "bán": bán tất cả. 

Vượt đến đỉnh cao của sự nghiệp bán là bán người. Bán dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động. Bán dưới chiêu bài môi giới cô dâu. Và sau cùng là đem con người ra làm món hàng đổi chác với cựu thù đế quốc. Càng dài những năm tù thì món hàng càng tăng "giá trị". 

Michael Phương Minh Nguyễn chắc chắn sẽ không nằm tù 12 năm. Dưới con mắt của những kẻ cướp, anh không phải là một con người để chúng thương, chúng ghét. Đối với chúng, anh đơn thuần chỉ là một món hàng và con buôn Ba Đình không khi nào để món hàng đó quá đát 12 năm mà không kiếm được lời. 

Bên cạnh đó, với những vận động đã, đang và sẽ gia tăng của gia đình và cộng đồng hải ngoại, với sự lên tiếng của nhiều dân biểu, và với căn cước công dân Hoa Kỳ, áp lực từ phía Lập pháp Hoa Kỳ sẽ gia tăng. Washington buộc phải đưa Michael Nguyễn vào phương trình đổi chác với đối tác Hà Nội. 

Michael Nguyễn sẽ không bao giờ thụ án 12 năm trước khi bị trục xuất như đám buôn người rêu rao. Đó không là ý đồ của bọn chuyên nghề bán nước, buôn dân. 

25.06.2019Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo