Tư Chính mình Tàu Cộng lấn con ơi! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tư Chính mình Tàu Cộng lấn con ơi!

< A >

Tư Chính mình Tàu cộng lấn con ơi! 
"Để Việt-Trung cùng tiến lên cộng sản" 
Xây "dân chủ nghìn lần hơn Tư Bản" 
Như "bác Mao từng dạy dỗ bác Hồ"

"Biển Đông mình của Tàu tự ngàn xưa" 
Tàu nói: "trước cả nghìn năm Bắc thuộc" 
"Đường 9 đoạn có từ ngàn năm trước" 
Mà nhà Thanh "quên chưa vẽ bản đồ"?! 

"May thời nay Việt Nam có bác Hồ" 
"Được dìu dắt bởi bác Mao vĩ đại" 
"Tình hữu nghị Việt-Hoa thêm sáng mãi" 
Nên Mao-Hồ có "chung một Biển Đông"? 

Con ơi xưa Công Hàm Phạm Văn Đồng 
Đã trao Tàu Trường Hoàng Sa yêu dấu 
Nên Hải Chiến năm Bảy Tư tắm máu 
Cả bảy tư đồng đội Ngụy Văn Thà! 

Cam tâm theo Tàu cộng để làm "cha" 
Cả dân tộc bốn ngàn năm vĩ đại 
Bảy tư năm hàng triệu hồn oan trái 
Bên "ngai vàng ướp xác thối", ngu chưa? 

Ngu vừa thôi hỡi lũ ngựa óc lừa 
Không Biển Đông dân lấy gì mà sống? 
Mất Tư Chính lấy dầu đâu tham nhũng? 
Hay nay mai bay qua liếm trôn Tàu? 

Ôi đâu rồi xương máu các anh đâu? 
Bảy tư năm chục triệu người ngã xuống 
Mà chưa thỏa lũ thân Tàu tham nhũng 
Đang đọa đầy dân tộc Việt thương đau! 

Hãy vùng lên, hỡi chiến sĩ đồng bào! 
Diệt tham nhũng, lũ Việt gian bán nước 
Đuổi cộng Tàu, giặc truyền đời xâm lược 
Để Biển Đông, Trường Hoàng... khải hoàn ca! 

Hà Nội, 4/10/2019 


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.