39 đời diêm... - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

39 đời diêm...

< A >
thử đi,
bạn sẽ đếm được 39 cây diêm
một lần cháy lên thoi thóp
rồi tắt đi trên những tảng băng trôi...


Đinh Trường Chinh

*

1. Đinh Đình Bình; Hải Phòng
2. Võ Nhân Du; Hà Tĩnh
3. Cao Tiến Dũng; Nghệ An
4. Nguyễn Tiến Dũng; Quảng Bình
5. Lê Văn Hà; Nghệ An
6. Nguyễn Ngọc Hà; Quảng Bình
7. Nguyễn Văn Hiệp; Nghệ An
8. Trần Ngọc Hiếu; Hải Dương
9. Hoàng Văn Hợi; Nghệ An
10. Nguyễn Bá Vũ Hùng; Thừa Thiên - Huế
11. Trần Mạnh Hùng; Hà Tĩnh
12. Nguyễn Huy Hùng; Hà Tĩnh
13. Nguyễn Văn Hùng; Nghệ An
14. Võ Văn Linh; Hà Tĩnh
15. Trần Hải Lộc; Nghệ An
16. Nguyễn Đình Lượng; Hà Tĩnh
17. Phạm Thị Trà My; Hà Tĩnh
18. Võ Ngọc Nam; Nghệ An
19. Trần Thị Ngọc; Nghệ An
20. Nguyễn Văn Nhân; Hà Tĩnh
21. Bùi Thị Nhung; Nghệ An
22. Trần Thị Mai Nhung; Nghệ An
23. Phạm Thị Ngọc Oanh; Nghệ An
24. Nguyễn Huy Phong; Hà Tĩnh
25. Nguyễn Minh Quang; Nghệ An
26. Đinh Đình Thái Quyền; Hải Phòng
27. Nguyễn Trọng Thái; Nghệ An
28. Bùi Phan Thắng; Hà Tĩnh
29. Phan Thị Thanh; Hải Phòng
30. Cao Huy Thành; Nghệ An
31. Lê Ngọc Thành; Nghệ An
32. Trần Thị Thơ; Nghệ An
33. Trần Khánh Thọ; Hà Tĩnh
34. Hoàng Văn Tiếp; Nghệ An
35. Nguyễn Đình Tứ; Nghệ An
36. Nguyễn Thọ Tuân; Nghệ An
37. Dương Minh Tuấn; Quảng Bình
38. Đặng Hữu Tuyên; Nghệ An
39. Nguyễn Thị Vân; Nghệ An

(*) Tranh:

- Chuyến đi định mệnh - Đinh Trường Giang
- 39 đời diêm - Đinh Trường Chinh
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.