Loa phường, quyền hiểu biết sự thật và nói lên sự thật - Dân Làm Báo

Loa phường, quyền hiểu biết sự thật và nói lên sự thật

Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao)
- Theo báo Tuổi Trẻ Online ngày 26 tháng 7, 2022: “Để nâng hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, 579 xã, phường, thị trấn có hệ thống loa truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố…”

Mới nhìn qua thì tin trên chỉ nói lên tính thiển cận, thiếu hiểu biết về kỹ nghệ tin học và bảo thủ của lãnh đạo CSVN tại thủ đô Hà Nội. Hơn nữa, kế hoạch khôi phục loa phường cũng đang bị chống đối không những của dân chúng mà ngay cả trong nội bộ đảng. Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục PGS TS Bùi Hoài Sơn, cũng trên Tuổi Trẻ Online, “Cho rằng Hà Nội cần có đánh giá tác động, lấy ý kiến của người dân về việc 'khôi phục loa phường', chứ không thể dựa vào ý chí chủ quan hay vì những thời điểm nhất định cần loa phường mà nghĩ lúc nào cũng có ích.”

Tuy nhiên khi phân tích sâu hơn, chúng ta nhận xét ngay rằng âm mưu phủ sóng thủ đô ngàn năm văn vật của dân tộc bằng loa phường nói lên 2 yếu tính đặc thù của các đảng CS thuộc Đệ Tam Quốc Tế, trong đó có CSVN, giúp họ tiêu diệt mọi đối thủ và thống trị toàn diện bằng bàn tay sắt. Đó là khả năng tàn ác vô giới hạn cũng như khả năng gian dối vô giới hạn.

Tuy Đảng CSLX đã học hỏi them rất nhiều về 2 khả năng này từ Đức Quốc Xã của Hitler, nhưng Stalin đã vượt trội sư phụ Hitler trên cả 2 bình diện. Nói về sự tàn ác thì Hitler giết khoảng 6 triệu người Do Thái, trong khi Stalin giết hơn 20 triệu người Nga. Hitler chỉ luật hóa tính độc đảng của Đức Quốc Xã năm 1933, nhưng 3 năm sau Stalin học được điều này, tiến xa hơn và hiến định hóa tiền thân của điều 4 Hiến Pháp CSVN qua điều 126 của Hiến Pháp Liên Xô. Stalin là một học trò chăm chỉ của Tiến Sĩ Joseph Geobbels, vốn là bộ trưởng tuyên truyền của Hitler. Câu nói bất hủ được cho là của Geobbels mà Stalin, Mao Trạch Dông, Hồ Chí Minh và Nguyễn Phú Trọng luôn khắc ghi trong tâm khảm là “Nếu chúng ta nói điều dối trá lớn lao đủ và lập đi lập lại sự dồi trá này, thì nhân dân cuối cùng sẽ tin đó là sự thật” (If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.)

Đây chính là nguyên lý sâu xa, trong tâm thức của Bộ Chính Trị đảng CSVN và nhất là của giới lãnh đạo thủ đô Hà Nội, quyết tâm làm sống lại loa phường, nhằm phủ sóng nhân dân thủ đô với những gian dối vô giới hạn, hầu thống trị họ như những gia súc vô tri trong một trại súc vật, bất chấp những thông tin cập nhật họ đang tiếp cận nhờ cuộc cách mạng tin học toàn cầu.

Một trong những nhân quyền quan trọng nhất mà công dân các quốc gia dân chủ chân chính thụ hưởng, đó là quyền biết sự thật và tiếp theo là quyền nói lên sự thật. Quyền biết sự thật chỉ được thực thi, khi chế độ chính trị bao gồm các yếu tính sau đây:

1. Đa nguyên đa đảng

2. Báo chí tư nhân và tự do

3. Tư pháp độc lập

Khi có 3 yếu tố nêu trên thì bất cứ một hiện tượng hay sự kiện nào xảy ra, cũng được đánh gia qua nhiều góc cạnh khác nhau và nếu có sự tranh chấp thì sự phán xét của tư pháp sẽ chí công vô tư và vô úy. Nếu độc đảng độc tài, báo chí quốc doanh và tư pháp đảng trị, thì các loa phường sẽ tha hồ dối trá. Trong trường hợp đó, đúng như Geobbels, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng mong muốn, nếu sự dối trá đủ lớn, lập đi lập lại đủ lần, thì nhân dân sẽ tin đó là sự thật. Khả năng gian dối của đảng thật sự vô giới hạn và đảng sẽ muôn năm trường trị giang hồ.

Tuy nhiên điều mà đảng CSVN không tiên liệu được, đã đưa đến sự sụp đổ của LBXV và toàn khối Cộng Sản Đông Âu, là cuộc cách mạng tin học, lòng khao khát tự do dân chủ của nhân loại và bước đi bất khả vãn hồi của quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.

Giấy không bao giờ gói được lửa. Một khi nhân dân nhận thức được sự thật khách quan qua tin học, thì đảng lại tìm cách bưng bít vô vọng bằng những biện pháp hình sự vi phạm nhân quyền thô bạo.

Thật vậy theo điều 331, Bộ luật hình sự quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân như sau:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Như vậy, nói lên sự thật khách quan tại CHXHCNVN có thể bị phạt tù lên đến 7 năm, một hình phạt tầm cỡ tội đại hình tại các quốc gia dân chủ.

Đảng CSVN đã toàn diện tước bỏ quyền biết sự thật và nói lên sự thật của nhân dân và biến quốc gia Việt Nam thành một đế quốc của sự tàn ác và gian dối vô giới hạn.


Luật sư Đào Tăng Dực


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo