Ai? - Dân Làm Báo

Ai?

Đục con nước 
béo cò xua hối hả 
thời nhiễu nhương, xu nịnh lắm hạ nhân 
đạp đổ nhân văn, để mong đạt những thứ cần 
cùng tham lại quì hai chân 
đi đầu... gối.

Bỏ vận Nước... bềnh bồng trôi nổi 
mặc thế nhân tăm tối trầm luân... 
Phản tổ tiên, đạo lý đách ngại ngần
đi lề phải để cầu thân bình thản! 

Nước mất
nhà tan trước họa cuồng ngông đại Hán 
vẫn nhởn nhơ... ngày tháng chẳng bận tâm 
quay mặt thờ ơ, mặc ai tù tội giam cầm 
thơ văn cứ thả dăm ba câu sai sự thật. 

Quê hương chẳng là chi 
dẫu còn hay mất 
lời bao che lất khất, mớ chữ què 
trau chuốt dăm câu cho thuận ý đảng nghe 
Thâm độc hơn nữa là bao che cho tội ác. 

Nịnh bợ xu thời, chạy hùa theo canh bạc 
hoan hô hung tàn, biết tội ác vẫn làm ngơ! 
Miễn sao tên mình nơi đài báo văn thơ 
được bay bổng, là cờ trong tay phất. 

Ngoảnh mặt quay lưng trước những mảnh đời tất bật 
hùa với đảng ma, cướp đất hại dân 
sẽ trốn nhủi trốn chui khi Tổ Quốc cần 
tìm mọi cách lo thân cho được vẹn. 

Lời xu nịnh... xong tụ nhau ỉ ôi đánh chén 
Tâng bốc nhau tận dụng thời cơ
kẻ sĩ là đâu?
khi Đất Nước mong chờ 
dẫu việc nhỏ góp văn thơ tranh đấu. 

dàn dựng phúc trình, bức tranh vân cẩu 
dở thói côn đồ... mất dấu trí nhân. 

Sĩ phu đâu?
Khi Tổ Quốc đang cần 
vinh hay nhục? 
Tự thân từng người biết. 

Ai?
Hỡi ai còn là trai nước Việt. 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo