Truyện cực ngắn: Bán

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Nhà văn Mỹ Ernest Hemingway đã viết một truyện ngắn có lẽ ngắn nhất thế giới: 

Bán: giày em bé, chưa dùng. 

Nguyên tác tiếng Anh: "For sale: baby shoes, never worn." Truyện chỉ có sáu từ thôi nhưng sao rất cảm động. Hôm nay, bắt chước nhà văn tôi viết truyện rất ngắn sau:

Bán: bọn bán nước, chưa xử.


 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum