Văn hóa sâu - Dân Làm Báo

Văn hóa sâu

Đòi Sâu lòng tự trọng? 
Rô-bô đồ dở hơi! 
Lại đòi thêm Văn hoá? 
Rô-bô điên thật rồi! Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo