Văn hóa sâu

Đòi Sâu lòng tự trọng? 
Rô-bô đồ dở hơi! 
Lại đòi thêm Văn hoá? 
Rô-bô điên thật rồi! 

 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum